Facebook Share Image

Tájékoztató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2017. május 16-án a parlament elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvényt

Tájékoztató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról


2017. május 16-án a parlament elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvényt („új Pmt”), amely a jelenlegi 2007. évi CXXXVI. törvény helyett lépett hatályba 2017 június 26-án, mely jelentős többletkötelezettséget állapít meg.
A változások hátterében túlnyomórészt európai uniós jogalkotási kötelezettség áll: az új törvény a negyedik pénzmosás elleni irányelv rendelkezéseit ülteti át.


Főbb változások:

 • A jogszabály minden életbiztosítás vonatkozásában előírja az ügyfél-azonosítás alapjául szolgáló okmányok másolatának készítését.
 • A törvény hatályba lépését követően az eddigiektől eltérően nem csak a külföldi lakcímmel rendelkező, hanem minden természetes személy ügyfél tekintetében szükséges beszerezni a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot.
 • A korábban létrejött életbiztosítási szerződések esetében szolgáltatás kizárólag az új azonosítás megtörténtét követően teljesíthető.

Milyen szerződésekre vonatkozik az azonosítási kötelezettség?

 • Megtakarítási típusú életbiztosítások (hagyományos és UL)
 • Nyugdíjbiztosítások
 • Kockázati életbiztosítások.

Kiket kell azonosítani?

 • Magánszemély szerződőt
 • Nem magánszemély szerződő esetén a cég képviseletére jogosult (az ajánlatot aláíró) vezető(k)et
 • Kedvezményezettet
 • A szerződő személyétől eltérő díjfizető magánszemélyeket illetve cég esetén a cég képviseletére jogosult vezető(k)etet.

Hogyan történik az azonosítás?

 • Az azonosítás a szerződés létrejöttekor, kizárólag személyesen történhet.

Jogszabályi háttér:

 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról lsd. itt
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.)

DOKUMENTUMTÁR

doku