Facebook Share Image

TKM

Életbiztosítási termékeink TKM értékei

Érdekli ajánlatunk?

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik, ahol a biztosító - az Ön választása szerinti formában - fekteti be a befizetett biztosítási díj megtakarításra szolgáló részét.

Annak érdekében, hogy Ön, a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a Magyar Biztosítók Szövetségének TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói megalkották az ún. Teljes Költség Mutatót (TKM). A csatlakozó biztosítók vállalják, hogy a TKM-et egységesen alkalmazzák az életbiztosítások TKM Szabályzatban meghatározott körére, továbbá azt is vállalják, hogy a mutató értékéről Önt mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM összhangban van az 55/2015. MNB rendeletben szabályozott teljes költségmutatóval is.

Mi a TKM / TKMNy?

A Teljes Költség Mutató (TKM) / Teljes Költség MutatóNy (TKMNy) egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.

Mire szolgál?

A TKM / TKMNy megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM / TKMNy segítségével - a típuspéldán keresztül - Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítások költségszintjeit.

A bemutatott típuspélda a következő a TKM esetében:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama
A biztosított 35 éves személy, aki
- rendszeres díjfizetés esetén 10, 15 vagy 20 éves tartamú,
- egyszeri díjas szerződése esetén pedig 5, 10 vagy 20 éves tartamú biztosítási szerződést köt.
A TKM kalkuláció azért történik különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

A bemutatott típuspélda a következő a TKMNy esetében:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama
- A biztosító folyamatos díjas szerződések esetén 45-50-55 éves biztosítottal, egyszeri díjas szerződések esetén 45-55-60 éves biztosítottal számol, a hozzájuk értelemszerűen tartozó 20-15-10, illetve 20-10-5 éves biztosítási időtartamokkal.
- A TKMNy kalkuláció azért készül különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolja a futamidő a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.
A biztosítás díja és a díjfizetés módja TKM/ TKMNy esetében
A fenti életkorú biztosított
- 2.200.000 Ft-ért (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) egyszeri díjas, vagy
- 210.000 Ft éves díjjal (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) rendszeres díjas, éves díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés csoportos beszedési megbízással, vagy átutalással történik.
A unit-linked és nyugdíjbiztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások
- A megkötni kívánt biztosítás a befektetési lehetőség mellett kockázati biztosítási szolgáltatást is tartalmaz (pl. élet- vagy balesetbiztosítás). A TKM / TKMNy a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
- Jelen biztosítások esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a vonatkozó szerződési feltételben vannak feltüntetve.

A TKM / TKMNy számítás figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a befektetés értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön az adott befektetést befektetési egységekhez kötött terméken keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a különböző eszközalapok kezelési díjai eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt adnak meg a biztosítók.

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a szerződés megkötése előtt közölt TKM / TKMNy értékek a típuspéldánkban bemutatott paraméterek esetén értendőek, azt feltételezve, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díj az adott tartam során maradéktalanul megfizetésre kerül. A TKM / TKMNy érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi paramétereinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM / TKMNy értéktől.

A TKM / TKMNy számítására és alkalmazására vonatkozó szabályzat a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu) olvasható. A biztosítók internetes honlapján a saját termékeire vonatkozó TKM/ TKMNy értékek eszközalaponként is elérhetők, míg az összes, az MNB rendelet szerinti TKM / TKMNy számítási kötelezettség alá tartozó TKM / TKMNy érték megtalálható az MNB honlapján is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM / TKMNy fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire likvid az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pld. befektetések online átcsoportosításának lehetősége).

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM / TKMNy alkalmazásával is hozzájárulunk ahhoz, hogy különböző biztosítók által kínált, befektetési egységekhez kötött biztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

TKM táblázatok

A termék nevére kattintva elérhetőek a befektetési alaponkénti TKM értékek.

SIGNAL Biztosító befektetési egységhez kötött életbiztosítások TKM értékei
Terméknév Termékkód TKM 5 éves TKM 10 éves TKM 15 éves TKM 20 éves
Gyémánt Folyamatos díjas 1 G0101 - 6,41% - 9,97% 4,29% - 7,77% 3,48% - 6,94%
Gyémánt Egyszeri díjas GE101 2,62% - 6,05% 2,31% - 5,73% - 1,66% - 5,05%
Alpha 2 G0120 - 6,82% - 9,94% 4,53% - 7,58% 3,65% - 6,67%
Megtakarítási Terv 3 G0121 - 6,78% - 9,85% 3,87% - 6,84% 2,61% - 5,53%
Öngondoskodási Terv 4 G0123 - 4,78% - 7,84% 2,60% - 5,60% 1,63% - 4,60%
Exkluzív Számla8 GE150 1,94% - 5,34% 1,61% - 5,00% - 1,44% - 4,83%
Zafír 2 5 G0122 - 5,72% - 8,81%* 3,81% - 6,83%* 3,11% - 6,11%*
Zafír Royal 6 G0109 - 4,83% - 7,89%* 2,80% - 5,80%* 2,07% - 5,05%*
Praedium 7 G0119 - 4,37% - 7,41%* 2,70% - 5,70%* 1,16% - 4,11%*

1
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 20 éves futamidőnél a felső értéket

2
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 20 éves futamidőnél a felső értéket

3
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél a felső értéket

4
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

5
* Jelen termék sajátosságai miatt a TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
- a számolásnál használt minimális érték: 335.537 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél a felső értéket
- 20 éves futamidőnél a felső értéket

6
* Jelen termék sajátosságai miatt a TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
- a számolásnál használt minimális érték: 505.537 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

7
* Jelen termék sajátosságai miatt a TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
- a számolásnál használt minimális érték: 805.537 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél a felső értéket

8
A maximális tartamhoz tartozó TKM érték meghaladja a 20 évhez tartozó TKM értéket. Ennek értelmében a 65 éves tartamhoz tartozó TKM érték 1.48% - 4.87%.

A termék nevére kattintva elérhetőek a befektetési alaponkénti TKMNy értékek.

SIGNAL Biztosító Befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítások TKMNy értékei
Terméknév Termékkód TKM 14 éves TKM 15 éves TKM 20 éves
SIGNAL Nyugdíj NY121 - - 2,61% - 4,84%
SIGNAL Nyugdíj Extra NY110 3,04% - 5,34%* 2,80% - 5,10%* 2,07% - 4,35%*
Zafír Royal Nyugdíj NY109 3,04% - 5,34%* 2,80% - 5,10%* 2,07% - 4,35%*
Öngondoskodási Terv Nyugdíj NY123 3,66% - 5,97% 2,58% - 4,87% 1,96% - 4,24%

1
A termék minimum 20 évre köthető.

2
A termék minimum 14 évre köthető.
*Jelen termék sajátossága miatt a fentiekben ismertetett TKMNY számítási eljárásától a következő módon tértünk el:
A termék 14 éves tartamnál rövidebb időre nem köthető, ezért a TKMNY* érték számítása 51 éves belépési korral 14 éves tartam mellett történt. Jelen SIGNAL Nyugdíj Extra TKMNY* számítása a következő éves minimum díjjal történt:
– 14 éves tartamnál 505 540 Ft
– 15 éves tartamnál 505 523 Ft
– 20 éves tartamnál 505 441 Ft

3
A termék minimum 14 évre köthető.
*Jelen termék sajátossága miatt a fentiekben ismertetett TKMNY számítási eljárásától a következő módon tértünk el:
A termék 14 éves tartamnál rövidebb időre nem köthető, ezért a TKMNY* érték számítása 51 éves belépési korral 14 éves tartam mellett történt. Jelen SIGNAL Nyugdíj Extra TKMNY* számítása a következő éves minimum díjjal történt:
– 14 éves tartamnál 505 540 Ft
– 15 éves tartamnál 505 523 Ft
– 20 éves tartamnál 505 441 Ft

A TKM szabályzat által javasolt alsó limitértékektől eltérő %-os értékeket nyugdíjbiztosításonként és alaponként itt tekintheti meg.

Érdekli ajánlatunk?