Facebook Share Image

TKM

Életbiztosítási termékeink TKM értékei

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Az Ön által megkötni kívánt biztosítás egy klasszikus megtakarítási jellegű életbiztosítás.

Annak érdekében, hogy Ön, a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a biztosítók vállalják, hogy a teljes költségmutatót (TKM) egységesen alkalmazzák az életbiztosításoknak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban Bit.) meghatározott körére, továbbá a mutató értékéről Önt, mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM összhangban van a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. MNB rendeletben (továbbiakban Rendelet) szabályozott teljes költségmutatóval is.

Mi a TKM?

A Teljes Költség Mutató (TKM) egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.

Mire szolgál?

A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott klasszikus életbiztosítási terméken érte el.

Jelen táblázatok 2016. július 1-jétől hatályos TKM értékeket tartalmazzák:

ELIXÍR vegyes életbiztosítás (T0200) biztosítás TKM értéke:
10 éves15 éves20 éves
5,97%4,49% 3,90%
JÖVŐIDŐ (kötött időre szóló életbiztosítás) (T0431)biztosítás TKM értéke:
10 éves15 éves20 éves
5,57%4,13%3,50%
TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (T0700) biztosítás TKM értéke:
Díjfizetési tartam10 éves15 éves20 éves
25 éves25,34%14,71%10,38%
30 éves27,78%16,16%11,51%
35 éves29,87%17,38%12,45%
40 éves31,52%18,33%13,17%

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett TKM értékek a TKM rendeletnek megfelelő képlettel kerültek kiszámításra. A Testamentum (T0700) biztosítás a TKM képletben szereplő paraméterekkel nem elérhető, nem köthető.

TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (T0700) biztosítás TKM* értéke:
Díjfizetési tartam10 éves15 éves20 éves
20 éves24,10%13,86%8,11%
25 éves27,21%15,75%11,06%
30 éves29,94%17,37%12,32%
35 éves32,16%18,67%13,32%

TKM* megjegyzés:

A termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:

 • biztosított belépési kora 40 éves kortól,
 • maximális biztosítási összeg 800.000 Ft, melyhez tartozó éves díjak az alábbiak, a Díjfizetési tartam tükrében:
Díjfizetési tartamÉves díj
20 éves45 931 Ft
25 éves39 369 Ft
30 éves35 420 Ft
35 éves32 977 Ft
TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (TE700) biztosítás TKM értéke:
5 éves10 éves20 éves
6,61%3,93%2,64%

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett TKM értékek a TKM rendeletnek megfelelő képlettel kerültek kiszámításra. A Testamentum (TE700) biztosítás a TKM képletben szereplő paraméterekkel nem elérhető, nem köthető.

TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (TE700) biztosítás TKM* értéke:
5 éves10 éves20 éves
6,63%3,97%2,68%

TKM* megjegyzés:

A termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:

 • biztosított belépési kora 40 éves kortól,
 • maximális biztosítási összeg 800.000 Ft, melyhez tartozó Egyszeri díj összege: 663.733 Ft.

Jelen táblázat a 2018. július 28-tól hatályos TKM értékeket tartalmazzák:

NOSZTALGIA (elérésre szóló életbiztosítás) (T0302) biztosítás TKM* értéke:
Díjfizetési tartamÉves díjBiztosítási összeg5 éves
fix 5 év500 000 Ft2 544 078 Ft1,60%
fix 5 év750 000 Ft3 816 117 Ft1,60%
fix 5 év1 000 000 Ft5 088 156 Ft1,60%
fix 5 év1 500 000 Ft7 632 234 Ft1,60%
fix 5 év2 000 000 Ft10 176 311 Ft1,60%

TKM* megjegyzés:

Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismeretett TKM számítási eljárástól a következő módosn tértünk el: biztosított belépési kora: 35 év; biztosítás és díjfizetés tartama: fix 5n év; díj nagysága: éves 500 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig; díjfizetés gyakorisága; kizárólag éves (folyamatos). A termék csak meghatározott partnerünk számára érhető el.

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a szerződés megkötése előtt közölt TKM értékek a típuspéldánkban bemutatott paraméterek esetén értendőek, azt feltételezve, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díj az adott tartam során maradéktalanul megfizetésre kerül. A TKM érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi paramétereinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM értéktől.

A TKM számítására vonatkozó módszertan a Rendeletben, az alkalmazására vonatkozó, a Magyar Biztosítók Szövetségének TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói által megalkotott szabályzat a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu) olvasható. A biztosítók internetes honlapján a saját termékeire vonatkozó TKM értékek eszközalaponként is elérhetők, míg az összes, a Rendeletszerinti TKM számítási kötelezettség alá tartozó TKM érték megtalálható a Magyar Nemzeti Bank honlapján is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a klasszikus biztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire likvid az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására.

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM alkalmazása is hozzájárul ahhoz, hogy különböző biztosítók által kínált biztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM segítségével - a típuspéldán keresztül - Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált klasszikus életbiztosítások költségszintjeit.

A bemutatott típuspélda a következő:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama

A biztosított egy 35 éves személy, aki

 • rendszeres díjfizetés esetén 10, 15 vagy 20 éves tartamú,
 • egyszeri díjas szerződése esetén pedig 5, 10 vagy 20 éves tartamú biztosítási szerződést köt.

A TKM kalkuláció azért történik különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

A biztosítás díja és a díjfizetés módja

A fenti életkorú biztosított

 • 2 200 000 Ft-ért (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) egyszeri díjas, vagy
 • 210 000 Ft éves díjjal (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) rendszeres díjas, éves díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés csoportos beszedési megbízással, vagy átutalással történik.

A standard klasszikus biztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások

 • A megkötni kívánt biztosítás a megtakarítási lehetőség mellett kockázati biztosítási szolgáltatást is tartalmaz (pl. élet- vagy baleset- vagy egészségbiztosítás). A TKM a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
 • ELIXÍR vegyes életbiztosítás (T0200) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 20 000 000 Ft között választható.
 • JÖVŐIDŐ (kötött időre szóló életbiztosítás) (T0431) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 20 000 000 Ft között választható.
 • TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (T0700) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 800 000 Ft között választható.
 • TESTAMENTUM (egész életre szóló életbiztosítás) (TE700) biztosítás esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a követezőek: bármely okú halál, biztosítási összeg 200 000 – 800 000 Ft között választható.

A TKM számítás figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a megtakarítás értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön a megtakarítást az adott standard klasszikus biztosításon keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket.