Facebook Share Image

Gépjárműkár bejelentése

Gépjármű-kárbejelentő oldalunkon szeretnénk tájékoztatást adni a kár bejelentésének menetéről, a káreseményt követő szükséges teendőkről, a kárrendezéshez kapcsolódó formanyomtatványainkról.

Online kárbejelentés

Gépjárműkár bejelentésének módjai Társaságunk felé

 • Online felületünkön
 • Telefonon, Contact Centerünk 06 1 458 4200-ás telefonszámán
 • Faxon, a lenti dokumentumtárból letölthető Gépjárműkár előzetes adatközlő lap továbbításával a 06 1 45 84 111-es számra
 • Személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodánkban, melynek címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
  • Hétfő: 08:00 - 20:00
  • Kedd: 08:00 - 17:00
  • Szerda - Péntek: 08:00 - 16:00
 • A gépkocsi helyreállítására vállalkozó gépjárműjavítónál SIGNAL CASCO üvegkár esetén szerződött partnereinknél

Szükséges dokumentumok nem online kárbejelentés esetén

 • KGFB gépjárműkár előzetes adatközlő lap
 • CASCO előzetes adatközlő lap
 • Gépjármű kárbejelentő lap

A fenti nyomtatványok letölthetők a lentebb található dokumentumtárból. Kérjük, figyelmesen olvassa el a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. gépjármű kárrendezési tájékoztatóját!

Online kárbejelentés

Abban az esetben, ha Ön az online kárbejelentést választja, néhány egyszerű kérdés megválaszolása után a megfelelő kárbejelentési oldalra irányítjuk Önt. Ezt követően kérjük, adja meg a káresemény, a károkozó és a kárszemlézés adatait! Az előzetes kárbejelentési adatok azonnal Gépjármű Kárrendezési Osztályunkhoz kerülnek. A sikeres kárbejelentésről e-mail-ben értesítést küldünk. Kárszakértőnk a bejelentést követő 2 munkanapon belül felhívja Önt a szemle egyeztetése céljából.

Online kárbejelentés

Számla nélküli kárrendezésre vonatkozó ÁFA - Szabály

A károk rendezése során Társaságunknak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 48. A biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos különös szabályok 123. § (1) alapján kell eljárnia:

„A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.”

A hivatkozott rendelkezések értelmében, amennyiben a kárrendezés során az ügyfél nem nyújt be számlát, vagy a számlából az áfa összege nem számítható ki, úgy a kárkifizetés során csak a kárösszeg nettó értéke fizethető ki.

A fenti rendelkezést kell alkalmazni:

 • azonnal, a 2009. július 9-ét követően kötött CASCO és KGFB szerződések alapján történő kárkifizetésekre,
 • 2009. december 31-ét követően a 2009. július 9-én már fennálló KGFB szerződéseknél a történt káresemények kifizetéseire,
 • október 31-ét követően kezdődő biztosítási időszak első napja után bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos kárkifizetésekre a 2009. július 9-én már fennálló CASCO szerződések esetén.
 

Online kárbejelentés