Facebook Share Image

Személybiztosítási károk

bejelentése

Online kárbejelentés

Mit kell tennie káreseménykor?

Amennyiben Ön élet-, baleset-, vagy vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosítással kapcsolatban szeretne személybiztosítási kárt bejelenteni az alábbi teendői vannak.

A személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentő lap kitöltésével jelenthető be a káresemény, melyet postai és elektronikus úton is eljuttathat Társaságunk részére, kiegészítve a szükséges iratokkal (orvosi papírok, rendőrségi jegyzőkönyv, EU nyilatkozat, stb.). Társaságunk a kárigény elbírálása során egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Néhány példa leggyakoribb káreseményekre, és a benyújtandó iratokra vonatkozóan:

  • Elérés: kötvény, biztosított, együttbiztosított és a kedvezményezett életben létét igazoló okirat (személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél) másolata aláírással és dátummal ellátva (lejárat után nyújtandó be)
  • Csonttörés: orvosi dokumentációk, röntgen lelet a csonttörésről
  • Műtéti térítés: a WHO kódot tartalmazó kórházi zárójelentés
  • Kórházi napidíj: kórházi zárójelentés
  • Elhalálozás: kötvény, biztosított, együttbiztosított halotti anyakönyvi kivonata, halottvizsgálati bizonyítvány, 5 éven belüli elhalálozás esetén: haláleset utáni orvosi jelentés, orvosi dokumentumok, zárójelentések
  • Baleseti egészségkárosodás: baleset utáni összes orvosi dokumentáció, baleset időpontját követő 1 év után a kezelőorvos által írt részletes állapotjelentés
  • Baleseti halál: kötvény, halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálai bizonyítvány, hatósági jegyzőkönyvek, határozatok, baleset utáni valamennyi orvosi dokumentáció

Minden életbiztosításhoz köthető szolgáltatás nyújtásánál szükséges az EU nyilatkozat kitöltése.

Online kárbejelentés

Felhívjuk figyelmét, hogy Online módon csak az alábbi káresemények bejelentésére van lehetőség:

  • Csonttörés és/vagy
  • baleseti kórházi napidíj,
  • csoportos balesetbiztosítás esetén munkahelyi baleset miatti szolgáltatás.
 

Online kárbejelentés