Facebook Share Image

Személybiztosítási károk

bejelentése

Online kárbejelentés

Mit kell tennie szolgáltatási igény bejelentésekor?

 

Tájékoztató személybiztosítási szolgáltatás igényléséhez, amennyiben Ön élet-, baleset-, vagy vagyonbiztosításhoz kötött kiegészítő élet- vagy balesetbiztosítással rendelkezik.

A szolgáltatási igényt a személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentő lap kitöltésével jelentheti be, melyet postai és elektronikus úton is eljuttathat Társaságunk részére, kiegészítve a szükséges iratokkal.

A benyújtandó iratokra vonatkozóan részletes tájékoztatás a szolgáltatási igénybejelentőn található, kérjük, szíveskedjen azt figyelmesen áttanulmányozni.

Néhány példa leggyakoribb káreseményekre, és a benyújtandó iratokra vonatkozóan:

  • Elérési szolgáltatás: a szükséges dokumentumokat a biztosítási tartam lejárati időpontját követően kell a Biztosító rendelkezésére bocsájtani a biztosítási kötvénnyel és a biztosított életben létét igazoló dokumentummal együtt. Elérési szolgáltatásnál a szolgáltatásra jogosult személy a szerződés elérési kedvezményezettje.
  • Haláleseti szolgáltatás: biztosítási kötvény, biztosított, együttbiztosított halotti anyakönyvi kivonata, halottvizsgálati bizonyítvány, a halál okát igazoló egyéb orvosi vagy hatósági bizonyítvány másolata, zárójelentések, stb. A szolgáltatásra jogosult személy a szerződés haláleseti kedvezményezettje.
  • Baleseti halál esetén: biztosítási kötvény, halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, hatósági jegyzőkönyvek, határozatok, véralkohol ill. toxikus anyagok szedésére vonatkozó vizsgálati eredmény, a baleset utáni valamennyi orvosi dokumentáció másolata.
  • Baleseti egészségkárosodás: baleset utáni összes orvosi dokumentáció, baleset időpontját követő 1 év után a kezelőorvos által írt részletes állapotjelentés.
  • Csonttörés: orvosi dokumentációk, röntgen lelet a csonttörésről.
  • Műtéti térítés: a WHO kódot tartalmazó kórházi zárójelentés.
  • Kórházi napidíj: kórházi zárójelentés.

Online kárbejelentés

Felhívjuk figyelmét, hogy online módon csak az alábbi káresemények bejelentésére van lehetőség:

  • Csonttörés és/vagy
  • baleseti kórházi napidíj,
  • csoportos balesetbiztosítás esetén munkahelyi baleset miatti szolgáltatás.
 

Online kárbejelentés