Facebook Share Image

TKM

Életbiztosítási termékeink TKM értékei

Érdekli ajánlatunk?

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik, ahol a biztosító - az Ön választása szerinti formában - fekteti be a befizetett biztosítási díj megtakarításra szolgáló részét.

Annak érdekében, hogy Ön, a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a biztosítók a teljes költségmutatót (TKM) egységesen alkalmazzák az életbiztosításoknak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban Bit.) meghatározott körére, továbbá a mutató értékéről Önt, mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM megegyezik a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. MNB rendeletben (továbbiakban Rendelet) szabályozott teljes költségmutatóval is.

Mi a TKM/TKMNY?

A Teljes Költség Mutató (TKM)/ Teljes Költség MutatóNy (TKMNy) egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.

Mire szolgál?

A TKM/ TKMNy megmutatja, hogy adott feltételezések mellett közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked / unit linked nyugdíjbiztosítási terméken érte el.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM/ TKMNy segítségével - a típuspéldán keresztül - Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítások/ nyugdíjbiztosítások költségszintjeit.

A bemutatott típuspélda a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítások esetében a következő:

A TKM a Rendeletben meghatározott alábbi feltételezéssel kerül kiszámításra.

A biztosított kora és a biztosítás időtartama

A biztosított egy 35 éves személy, aki

 • rendszeres díjfizetés esetén 10, 15 vagy 20 éves tartamú,
 • egyszeri díjas szerződése esetén pedig 5, 10 vagy 20 éves tartamú biztosítási szerződést köt.

A TKM kalkuláció azért történik különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

Élethosszig szóló biztosítás esetén a fenti tartamok úgy értendők, hogy a szerződés ezek lejáratával visszavásárlára kerül.

A biztosítás díja és a díjfizetés módja

A fenti életkorú biztosított

 • 4 500 000 Ft (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) összegért egyszeri díjas, vagy
 • 25 000 Ft (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) kezdeti díjjal havonta fizetendő rendszeres díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés banki átutalással történik.

A unit-linked biztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások

 • A TKM a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó minimális biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
 • A biztosítások esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a vonatkozó szerződési feltételekben vannak feltüntetve.
 • A TKM számítás a Rendeletnek megfelelően figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó a befektetést csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön a befektetést az adott unit-linked biztosításon vagy klasszikus életbiztosításon keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a különböző eszközalapokhoz kapcsolódó esetleges adó – és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a különböző eszközalapokhoz kapcsolódó költségek eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt adnak meg a biztosítók.

A bemutatott típuspélda a nyugdíjbiztosítások esetében a következő:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama

 • A biztosító folyamatos díjas szerződések esetén 45-50-55 éves biztosítottal, egyszeri díjas szerződések esetén 45-55-60 éves biztosítottal számol, a hozzájuk értelemszerűen tartozó 20-15-10, illetve 20-10-5 éves biztosítási időtartamokkal.
 • A TKMNy kalkuláció azért készül különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolja a futamidő a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

A biztosítás díja és a díjfizetés módja

A fenti életkorú biztosított

 • 4 500 000 Ft-ért (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) egyszeri díjas, vagy
 • 25 000 Ft (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) kezdeti díjjal havonta fizetendő rendszeres díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés banki átutalással történik.

A nyugdíjbiztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások

 • A TKMNy a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó minimális biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
 • A biztosítások esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a vonatkozó szerződési feltételekben vannak feltüntetve.

A TKM/ TKMNy számítás figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a befektetés értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön az adott befektetést befektetési egységekhez kötött terméken / befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási terméken keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a különböző eszközalapok kezelési díjai eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt adnak meg a biztosítók.

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a fent bemutatott TKM / TKMNy értékek a típuspélda adatain túlmenően azt is feltételezték, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díjak az adott tartam során időben, maradéktalanul megfizetésre kerülnek. Mindezért a TKM / TKMNy érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi paramétereinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM / TKMNy értéktől.

A TKM / TKMNy számítására vonatkozó módszertan a Rendeletben, az alkalmazására vonatkozó, a Magyar Biztosítók Szövetségének TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói által megalkotott szabályzat a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu) olvasható. A biztosítók internetes honlapján a saját termékeire vonatkozó TKM értékek eszközalaponként is elérhetők, míg az összes, a Rendelet szerinti TKM számítási kötelezettség alá tartozó TKM érték megtalálható a Magyar Nemzeti Bank honlapján is.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a TKM / TKMNy fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont ugyanis a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire hozzáférhető az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pld. befektetések online átcsoportosításának lehetősége).

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM / TKMNy alkalmazása is hozzájárul ahhoz, hogy különböző biztosítók által kínált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások / nyugdíjbiztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

Társaságunk által értékesített termékek TKM értékei:

SIGNAL IDUNA Biztosító befektetési egységhez kötött életbiztosítások TKM értékei

Jelen táblázatok 2017. március 9-étől hatályos TKM/TKMNY értékeket tartalmazzák:

SIGNAL IDUNA NYUGDÍJPROGRAM

  TKM 
  10 éves  15 éves  20 éves 
Eszköz alapok  10. évben  10. évben  15. évben  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 4,72% 5,66% 3,87% 6,13% 4,27% 3,46%
Concorde Kötvény Eszközalap 4,51% 5,46% 3,65% 5,93% 4,07% 3,25%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 4,54% 5,50% 3,69% 5,96% 4,10% 3,28%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 3,75% 4,70% 2,86% 5,18% 3,27% 2,44%
Concorde Részvény Eszközalap 5,01% 5,95% 4,16% 6,40% 4,56% 3,75%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 4,40% 5,36% 3,54% 5,83% 3,96% 3,14%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 5,02% 5,96% 4,17% 6,41% 4,57% 3,76%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 4,78% 5,73% 3,93% 6,19% 4,34% 3,52%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 4,11% 5,07% 3,24% 5,55% 3,65% 2,83%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%

ELŐRELÁTÓ ROGRAM

  TKM 
  10 éves  15 éves  20 éves 
Eszköz alapok  10. évben  10. évben  15. évben  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 4,72% 5,66% 3,87% 6,13% 4,27% 3,46%
Concorde Kötvény Eszközalap 4,51% 5,46% 3,65% 5,93% 4,07% 3,25%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 4,54% 5,50% 3,69% 5,96% 4,10% 3,28%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 3,75% 4,70% 2,86% 5,18% 3,27% 2,44%
Concorde Részvény Eszközalap 5,01% 5,95% 4,16% 6,40% 4,56% 3,75%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 4,40% 5,36% 3,54% 5,83% 3,96% 3,14%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 5,02% 5,96% 4,17% 6,41% 4,57% 3,76%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 4,78% 5,73% 3,93% 6,19% 4,34% 3,52%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 4,11% 5,07% 3,24% 5,55% 3,65% 2,83%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%

SIGNAL NYUGDÍJ TERV

SIGNAL NYUGDÍJ TERV biztosítás TKMNY értékei TKM 
  10 éves  15 éves  20 éves 
Eszköz alapok  10. évben  10. évben  15. évben  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 4,72% 5,66% 3,87% 6,13% 4,19% 3,24%
Concorde Kötvény Eszközalap 4,51% 5,46% 3,65% 5,93% 3,98% 3,03%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 4,54% 5,50% 3,69% 5,96% 4,02% 3,06%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 3,48% 4,44% 2,57% 4,92% 2,90% 1,93%
Concorde Részvény Eszközalap 5,01% 5,95% 4,16% 6,40% 4,47% 3,53%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 4,40% 5,36% 3,54% 5,83% 3,87% 2,92%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,52% 3,58%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 5,02% 5,96% 4,17% 6,41% 4,48% 3,54%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 4,78% 5,73% 3,93% 6,19% 4,25% 3,30%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 3,84% 4,80% 2,95% 5,28% 3,29% 2,31%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,52% 3,58%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,52% 3,58%
Kiegészítő biztosításra vonatkozó TKM értékek  TKM 
10 éves  15 éves  20 éves 
Eszköz alapok  10. évben  10. évben  15. évben  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 4,72% 5,66% 3,87% 6,13% 4,27% 3,46%
Concorde Kötvény Eszközalap 4,51% 5,46% 3,65% 5,93% 4,07% 3,25%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 4,54% 5,50% 3,69% 5,96% 4,10% 3,28%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 3,48% 4,44% 2,57% 4,92% 2,99% 2,15%
Concorde Részvény Eszközalap 5,01% 5,95% 4,16% 6,40% 4,56% 3,75%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 4,40% 5,36% 3,54% 5,83% 3,96% 3,14%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 5,02% 5,96% 4,17% 6,41% 4,57% 3,76%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 4,78% 5,73% 3,93% 6,19% 4,34% 3,52%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 3,84% 4,80% 2,95% 5,28% 3,37% 2,54%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,80%

ÖNGONDOSKODÁSI TERV 2.0

A táblázat 2017. június 17-étől hatályos TKM/TKMNY értékeket tartalmazza:

  TKM 
  Whole Life 
Eszköz alapok  10. évben  15. évben  16-19 év között  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 6,07% 3,76% 3,77 - 3,79% 2,91%
Concorde Kötvény Eszközalap 5,88% 3,55% 3,57 - 3,58% 2,70%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 5,91% 3,59% 3,60 - 3,62% 2,74%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 4,91% 2,52% 2,51 - 2,53% 1,65%
Concorde Részvény Eszközalap 6,34% 4,04% 4,06 - 4,09% 3,21%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 5,78% 3,44% 3,46 - 3,48% 2,59%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 6,39% 4,09% 4,11 - 4,14% 3,25%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 6,35% 4,05% 4,07 - 4,10% 3,21%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 6,14% 3,82% 3,84 - 3,87% 2,98%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 5,28% 2,91% 2,91 - 2,92% 2,04%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 6,39% 4,09% 4,11 -4,14% 3,25%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 6,39% 4,09% 4,11 - 4,14% 3,25%

EXKLUZÍV SZÁMLA 2.0

  TKM 
  Whole Life 
Eszköz alapok  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 3,09% 2,82% 2,70%
Concorde Kötvény Eszközalap 2,87% 2,60% 2,48%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 2,90% 2,64% 2,52%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 2,43% 2,16% 2,04%
Concorde Részvény Eszközalap 3,39% 3,13% 3,01%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 2,75% 2,49% 2,37%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 3,40% 3,14% 3,02%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 3,15% 2,89% 2,78%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 2,83% 2,57% 2,45%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%

SIGNAL ROYAL

Kiegészítő biztosításra vonatkozó TKM értékek  TKM 
10 éves  15 éves  20 éves 
Eszköz alapok  10. évben  10. évben  15. évben  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 4,72% 5,66% 3,87% 6,13% 4,27% 3,32%
Concorde Kötvény Eszközalap 4,51% 5,46% 3,65% 5,93% 4,07% 3,11%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 4,54% 5,50% 3,69% 5,96% 4,10% 3,15%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 3,75% 4,70% 2,86% 5,18% 3,27% 2,31%
Concorde Részvény Eszközalap 5,01% 5,95% 4,16% 6,40% 4,56% 3,62%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 4,40% 5,36% 3,54% 5,83% 3,96% 3,00%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,67%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 5,02% 5,96% 4,17% 6,41% 4,57% 3,63%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 4,78% 5,73% 3,93% 6,19% 4,34% 3,39%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 4,11% 5,07% 3,24% 5,55% 3,65% 2,69%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,67%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 5,06% 5,99% 4,21% 6,45% 4,61% 3,67%

EXKLUZÍV SZÁMLA 2.0 (OE006)

A táblázat 2017. szeptember 1-jétől hatályos TKM értékeket tartalmazza:

  TKM 
  Whole Life 
Eszköz alapok  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 3,09% 2,82% 2,70%
Concorde Kötvény Eszközalap 2,87% 2,60% 2,48%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 2,90% 2,64% 2,52%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 2,43% 2,16% 2,04%
Concorde Részvény Eszközalap 3,39% 3,13% 3,01%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 2,75% 2,49% 2,37%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 3,40% 3,14% 3,02%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 3,15% 2,89% 2,78%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 2,83% 2,57% 2,45%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%

SIGNAL JÖVŐÉRTÉK

A táblázat 2017. szeptember 1-jétől hatályos TKM értékeket tartalmazza:

  TKM 
  Whole Life 
Eszköz alapok  10. évben  15. évben  20. évben 
Concorde 2000 Nyíltvégű Vegyes Eszközalap 3,09% 2,82% 2,70%
Concorde Kötvény Eszközalap 2,87% 2,60% 2,48%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap 2,90% 2,64% 2,52%
Concorde Pénzpiaci Eszközalap 2,43% 2,16% 2,04%
Concorde Részvény Eszközalap 3,39% 3,13% 3,01%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Eszközalap 2,75% 2,49% 2,37%
Pioneer Közép-európai Részvény Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Eszközalap U sorozat 3,40% 3,14% 3,02%
Pioneer Magyar Kötvény Eszközalap 3,15% 2,89% 2,78%
Pioneer Magyar Pénzpiaci Eszközalap 2,83% 2,57% 2,45%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Eszközalap U sorozat 3,44% 3,18% 3,06%

 

Társaságunk által 2016. december 31-ig értékesített termékeinek eszközalaponkénti TKM értékei:

A termék nevére kattintva elérhetőek a befektetési alaponkénti TKM értékek.

Terméknév Termékkód TKM 5 éves TKM 10 éves TKM 15 éves TKM 20 éves
Gyémánt Folyamatos díjas(1) T0101 - 6,42% - 9,97% 4,30% - 7,78% 3,50% - 6,95%
Gyémánt Egyszeri díjas TE101 2,62% - 6,05% 2,32% - 5,74% - 1,69% - 5,08%
Alpha (2) T0120 - 7,14% - 10,27% 4,74% - 7,79% 3,80% - 6,83%
Megtakarítási Terv (3) T0121 - 6,81% - 9,89% 3,89% - 6,86% 2,63% - 5,54%
Öngondoskodási Terv (4) G0123 - 4,78% - 7,84% 2,60% - 5,60% 1,63% - 4,60%
Exkluzív Számla (5) TE150 1,94% - 5,34% 1,61% - 5,00% - 1,45% - 4,84%
Zafír Royal (6) T0109 - 4,84%* - 7,90%* 2,81%* - 5,81%* 2,08%* - 5,06%*

 

Megjegyzés

(1) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetekben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt

TKM limitértéket:

 • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
 • 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
 • 20 éves futamidőnél a felső értéket

(2) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetekben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt

TKM limitértéket:

 • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
 • 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
 • 20 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

(3) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetekben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:

 • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
 • 15 éves futamidőnél a felső értéket

(4) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:

 • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

(5) 65 éves tartamhoz tartozó TKM érték 1,49% - 4,88%

(6) TKM*: Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:

 • a számolásnál használt minimális érték: 505 849 Ft

TKM limitfigyelés:

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:

10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

SIGNAL Biztosító befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosítások TKMNY értékei

A termék nevére kattintva elérhetőek a befektetési alaponkénti TKM értékek.

Terméknév Termékkód TKM 10 éves TKM 15 éves TKM 20 éves
SIGNAL Nyugdíj (1) TN121 - - 2,61% - 4,84%
Öngondoskodási Terv Nyugdíj NY123 3,66% - 5,97% 2,58% - 4,87% 1,96% - 4,24%

(1) A termék minimum 20 évre köthető.

A TKM szabályzat által javasolt alsó limitértékektől eltérő %-os értékeket nyugdíjbiztosításonként és alaponként itt tekintheti meg.

Társaságunk által 2016. június 30-ig értékesített termékeinek eszközalaponkénti TKM értékei: