Facebook Share Image

Bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítások

A Takarékbank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás.

 • a világ bármely országára kiterjed
 • 24 órás segítségnyújtó telefonszolgálat
 • jogvédelmi biztosítás

Biztosítási csomagok:

 • Lakossági: az utasbiztosítás a lakossági bankkártyához automatikusan kapcsolódik vagy opcionálisan választható.
 • Business: a biztosítás a MasterCard Business és a Széchenyi kártyához automatikusan kapcsolódik
 • Gold: a biztosítás a Gold bankkártyához automatikusan kapcsolódik

Azon bankkártyák aktuális listájáról, amelyekhez automatikusan jár az utasbiztosítás, illetve, amelyekhez opcionális utasbiztosítás igényelhető, a Számlavezető Hitelintézet kirendeltségeiben/fiókjaiban kaphat információt.

Biztosítási védelem

 • Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítás szolgáltatásai
  • 24 órás segítségnyújtó telefonszolgálat
  • orvosi ellátás (ambuláns kezelés, kórházi ellátás) költségeinek megtérítése
  • a biztosított hazaszállíttatásának megszervezése és a hazaszállítás többletköltségének átvállalása
  • a holttest hazaszállíttatásának megszervezése, és az ezzel kapcsolatos költségek átvállalása
  • koporsó költségének megtérítése
 • Balesetbiztosítás
  • baleseti eredetű halál
  • légi katasztrófa miatt bekövetkezett baleseti halál
  • baleseti eredetű maradandó teljes, vagy részleges egészségkárosodás
 • Poggyászbiztosítás
  • útipoggyász ellopása, elrablása, vagy elemi csapásból eredő illetve a biztosítottat ért balesettel összefüggő sérülésére, megsemmisülésére
 • Jogvédelmi biztosítás
  • ha a biztosított ellen külföldön, gépjárművezetés közben elkövetett szabálysértés, vagy gondatlan bűncselekmény miatt eljárás indul, a biztosító gondoskodik a biztosított terhére megállapított óvadék letételéről és megtéríti a biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd és a szakértő költségét
 • Kiegészítő biztosítások
  • orvosilag indokolt külföldi tartózkodás meghosszabbítása
  • segítségnyújtás magyarországi járatkésés esetén
  • segítségnyújtás poggyász késedelmes megérkezése esetén
  • helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés eseténsegít
  • ségnyújtás tömegközlekedési eszköz eltérítése esetén
 • Felelősségbiztosítás
  • a biztosított helyett megtéríti a biztosított által a kockázatviselés időtartama alatt külföldön harmadik személynek okozott azon károkat, amelyekért a biztosított a harmadik személy balesetéből eredő halála vagy testi sérülése miatt felelősséggel tartozik
 • Emberrablás, váltságdíj biztosítás
  • amennyiben a kockázatviselés ideje alatt a biztosítottat elrabolják, a biztosító kifizeti a biztosítottnak az emberrablással összefüggésben kifizetett váltságdíj és a felmerült járulékos költségek összegét.

Fontos:

 • Magyarország területén kívül a világ bármely országára kiterjed.
 • Külföldi biztosított esetén Magyarország és a biztosított állampolgársága szerinti állam területén kívül a világ bármely országára kiterjed.
 • A biztosítási kockázatviselés kezdeti időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén a biztosító kockázatvállalása nem terjed ki az Európán kívüli országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre.
 • A biztosító kockázatviselése kiutazásonként, a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra érvényes.

Kárbejelentés

Betegség, baleset bekövetkezése vagy bármely segítségnyújtási szolgáltatási igény esetén kérjük, azonnal hívja az év 365 napján éjjel-nappal elérhető segítségnyújtó szolgálatunkat:

SIGNAL Assistance: + 36 1 236 75 05

A szerződési feltételekben vállalt szolgáltatásainkat az Europ Assistance Magyarország Kft. közreműködésével teljesítjük.