Facebook Share Image

Panaszbejelentés és

fogyasztóvédelem

Panaszkezelési gyakorlatunk,

elveink és szabályzatunk

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.

A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.

A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.
A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator

Pénzügyi Navigátor

Panasz bejelentése

Őszintén sajnáljuk, hogy minden igyekezetünk ellenére sem elégedett teljes mértékben szolgáltatásainkkal vagy biztosítási termékeinkkel.

Amennyiben panaszt kíván tenni, kérjük, nyomtassa ki a dokumentumtárból letölthető panaszbejelentő nyomtatványunkat és a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. részére kitöltve szíveskedjen postai úton, faxon vagy e-mailben megküldeni.

Fontos tudnia, hogy Társaságunk számára az Ön elégedettsége a legfontosabb, ezért panaszát a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljuk és tájékoztatjuk állásfoglalásunkkal kapcsolatban.

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. – Panaszkezelési Csoport
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 260
E-mail cím: info@signal.hu
Telefon: 06 1 458 4200, +36 30 707 4100
Fax: 06 1 458 4260

A SIGNAL IDUNA Biztosító panaszkezelési gyakorlata

Társaságunk alapvető filozófiája, hogy ügyfeleink igényeit a legmagasabb színvonalon elégítsük ki, lojalitásukat minden körülmények között nagyra becsüljük. Célunk, hogy termékeink és szolgáltatásaink egyre inkább az Ön igényeihez igazodjanak, illetve, hogy ügyeit minél gyorsabban és egyszerűbben intézhesse. Céljaink megvalósításában kiemelkedő szerepet játszik megtisztelő véleménye, meglátása, építő kritikája, melyet ezért mindig örömmel fogadunk.

Panaszának teljes körű, gyors kivizsgálását panaszkezelési elveink teszik lehetővé:

  • Minden beérkezett panaszt a lehető legnagyobb körültekintéssel, elfogulatlanul vizsgálunk ki, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy panasztételkor Ügyfelünk bizalmával tisztel meg bennünket.
  • A panaszok szakszerű, kifogástalan kivizsgálása és elbírálása érdekében Panaszkezelési Csoportunk szorosan együttműködik a szakosztályok felelős vezetőivel.
  • Ügyfeleink meglátásai, kritikái alapján igyekszünk esetleges hibáinkat minél hamarabb javítani, és amennyiben lehetséges, a panaszost kárpótolni.
  • A panaszkezelési eljárás során arra törekszünk, hogy Ügyfeleink teljes körű tájékoztatást kapjanak a folyamatról, valamint a meghozott döntésről, annak okairól, következményeiről.

Panaszát, észrevételeit számos csatornán keresztül eljuttathatja hozzánk:

  • Írásos formában
  • Személyesen
  • Telefonon

Részletesebb információért kérjük, tekintse meg Panaszkezelési szabályzatunkat, mely a lentebb található dokumentumtárból elérhető!

A Magyar Nemzeti Bank panaszkezeléssel kapcsolatos információi

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank weboldalán további hasznos információkat találhat panaszkezeléssel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatban:

Az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.