Facebook Share Image

Személybiztosítási károk

bejelentése

Online kárbejelentés

Mit kell tennie szolgáltatási igény bejelentésekor?

 

Tájékoztató személybiztosítási szolgáltatás igényléséhez, amennyiben Ön élet-, baleset-, vagy vagyonbiztosításhoz kötött kiegészítő élet- vagy balesetbiztosítással rendelkezik.

A szolgáltatási igényt a személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentő lap kitöltésével jelentheti be, melyet postai és elektronikus úton is eljuttathat Társaságunk részére, kiegészítve a szükséges iratokkal.

A benyújtandó iratokra vonatkozóan részletes tájékoztatás a szolgáltatási igénybejelentőn található, kérjük, szíveskedjen azt figyelmesen áttanulmányozni.

Néhány példa leggyakoribb káreseményekre, és a benyújtandó iratokra vonatkozóan:

 • Elérési szolgáltatás: a szükséges dokumentumokat a biztosítási tartam lejárati időpontját követően kell a Biztosító rendelkezésére bocsájtani a biztosítási kötvénnyel és a biztosított életben létét igazoló dokumentummal együtt. Elérési szolgáltatásnál a szolgáltatásra jogosult személy a szerződés elérési kedvezményezettje.
 • Haláleseti szolgáltatás: biztosítási kötvény, biztosított, együttbiztosított halotti anyakönyvi kivonata, halottvizsgálati bizonyítvány, a halál okát igazoló egyéb orvosi vagy hatósági bizonyítvány másolata, zárójelentések, stb. A szolgáltatásra jogosult személy a szerződés haláleseti kedvezményezettje.
 • Baleseti halál esetén: biztosítási kötvény, halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, hatósági jegyzőkönyvek, határozatok, véralkohol ill. toxikus anyagok szedésére vonatkozó vizsgálati eredmény, a baleset utáni valamennyi orvosi dokumentáció másolata.
 • Baleseti egészségkárosodás: baleset utáni összes orvosi dokumentáció, baleset időpontját követő 1 év után a kezelőorvos által írt részletes állapotjelentés.
 • Csonttörés: orvosi dokumentációk, röntgen lelet a csonttörésről.
 • Műtéti térítés: a WHO kódot tartalmazó kórházi zárójelentés.
 • Kórházi napidíj: kórházi zárójelentés.

Online kárbejelentés

Felhívjuk a figyelmét, hogy online módon csak balesetbiztosításokra, különösen az alábbi káresemények bejelentésére van lehetőség:

 • Csonttörés és/vagy
 • Kórházi napi térítés,
 • Baleseti keresőképtelenség/Táppénz,
 • Műtéti térítés,
 • Csoportos balesetbiztosítás esetén Keresőképtelenség/Táppénz,
 • Lágyrész sérülés,
 • Baleseti költségtérítés,
 • Égési sérülés,
 • Baleseti rokkantság /maradandó egészségkárosodás,
 • Baleseti halál, közlekedési baleseti halál.
 

Online kárbejelentés