Facebook Share Image

Gépjárműkár bejelentése

Gépjármű-kárbejelentő oldalunkon szeretnénk tájékoztatást adni a kár bejelentésének menetéről, a káreseményt követő szükséges teendőkről, a kárrendezéshez kapcsolódó formanyomtatványainkról.

Online kárbejelentés

Gépjárműkár bejelentésének módjai Társaságunk felé

Szükséges dokumentumok nem online kárbejelentés esetén

  • Gépjármű kárbejelentő lap

A fenti nyomtatványok letölthetők a lentebb található dokumentumtárból. Kérjük, figyelmesen olvassa el a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. gépjármű kárrendezési tájékoztatóját!

Online kárbejelentés

Abban az esetben, ha Ön az online kárbejelentést választja, néhány egyszerű kérdés megválaszolása után a megfelelő kárbejelentési oldalra irányítjuk Önt. Ezt követően kérjük, adja meg a káresemény, a károkozó és a kárszemlézés adatait! Az előzetes kárbejelentési adatok azonnal Gépjármű Kárrendezési Osztályunkhoz kerülnek. A sikeres kárbejelentésről e-mail-ben értesítést küldünk. Kárszakértőnk a bejelentést követő 2 munkanapon belül felhívja Önt a szemle egyeztetése céljából.

Online kárbejelentés

Digitális baleseti kárbejelentő applikáció

Ha már megtörtént a baleset, akkor annak bejelentésére két lehetősége van: az egyik a „kék-sárga” nyomtatvány, a másik a 2019 januárjától használható E-kárbejelentő applikáció (digitális baleseti kárbejelentő), mely használatát teljes körűen elfogadja minden hazai biztosító. Ha még nem töltötte ki a papíralapú nyomtatványt, akkor helyette megteheti a bejelentést az applikáció kitöltésével.

Az E-kárbejelentő baleseti applikáció nagy előrelépés a biztosítási terület digitalizációja felé. Az applikáció fejlesztése a tagbiztosítók és a MABISZ összefogásával valósult meg. Ha további információt szeretne olvasni a digitális baleseti kárbejelentő applikációról, akkor kattintson az alábbi gombra; ha szeretné letölteni telefonjára, akkor az alábbi linkekre kattintva teheti meg:

Tudjon meg többet

Számla nélküli kárrendezésre vonatkozó ÁFA - Szabály

A károk rendezése során Társaságunknak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 48. A biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos különös szabályok 123. § (1) alapján kell eljárnia:

„A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.”

A hivatkozott rendelkezések értelmében, amennyiben a kárrendezés során az ügyfél nem nyújt be számlát, vagy a számlából az áfa összege nem számítható ki, úgy a kárkifizetés során csak a kárösszeg nettó értéke fizethető ki.

A fenti rendelkezést kell alkalmazni:

  • azonnal, a 2009. július 9-ét követően kötött CASCO és KGFB szerződések alapján történő kárkifizetésekre,
  • 2009. december 31-ét követően a 2009. július 9-én már fennálló KGFB szerződéseknél a történt káresemények kifizetéseire,
  • október 31-ét követően kezdődő biztosítási időszak első napja után bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos kárkifizetésekre a 2009. július 9-én már fennálló CASCO szerződések esetén.
 

Online kárbejelentés