Facebook Share Image

Tájékoztatás a fogyatékos ügyfeleink részére

A SIGNAL IDUNA Biztosító fontosnak tartja, hogy szolgáltatásaihoz mindenki, így a mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott vagy egyéb módon fogyatékos ügyfelei is egyenlő eséllyel férhessenek hozzá.

Tájékoztatás a fogyatékos ügyfeleink részére


A SIGNAL IDUNA Biztosító fontosnak tartja, hogy szolgáltatásaihoz mindenki, így a mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott vagy egyéb módon fogyatékos ügyfeleink is egyenlő eséllyel férhessenek hozzá. Ez részben törvényi kötelezettségünk (A Magyar Nemzeti Bank 4/2017. (III.13.) számú, a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló ajánlása), részben önkéntes vállalásunk.

Minden lehetséges és ésszerű eszköz alkalmazásával arra törekszünk, hogy a fogyatékos ügyfeleink a fogyatékossággal nem érintett ügyfelekkel azonos minőségű, de speciális igényeikhez igazodó szolgáltatásban részesülhessenek.

A SIGNAL IDUNA Biztosító a fogyatékos ügyfelekkel szemben tanúsított magatartása során figyelmet fordít a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre, a fogyatékos ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségére és a fogyatékos ügyfelekkel való ügyintézés során a helyzetüknek megfelelő speciális bánásmódra. Kiemelten fontos, hogy az érdekeiket csak akadályozottan képviselni képes fogyatékos ügyfelek a nem fogyatékos ügyfelekkel azonos minőségű szolgáltatásban részesüljenek.

A jelenleg aktuális szolgáltatási térképünk ide kattintva érhető el.

Általános tájékoztató a SIGNAL IDUNA Biztosító fogyatékos ügyfelei számára

 

1.Akadálymentesen megközelíthető Központi személyes ügyfélszolgálat és Értékesítési pontok

A SIGNAL IDUNA Biztosító kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Központi ügyfélszolgálata és az Értékesítési pontok a mozgásukban korlátozott ügyfelek számára is biztonságosan megközelíthetőek legyenek. A fejlesztéseink során ezt a szempontot mindenkor szem előtt tartjuk. A Központi személyes ügyfélszolgálat és az Értékesítési pontok listája megtalálható itt: http://www.signal.hu/hu/szemelyes-ugyfelszolgalat/ertekesitesi-pontok

2.Előzetes időpontfoglalás

A kényelmes, gyors ügyintézés, valamint a várakozási idő csökkentése érdekében társaságunk lehetőséget nyújt a központi személyes ügyfélszolgálatra történő előzetes időpontfoglalásra.

Az időpontfoglalás közvetlenül elérthető itt: http://www.signal.hu/hu/idopont-foglalas

3.Telefonos ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálatunk az arra vonatkozó nyitvatartási időben fogyatékos ügyfeleink rendelkezésére áll az alábbi témákban: általános információnyújtás, szerződéssel kapcsolatos információk, egyes módosítások.Telefonos ügyfélszolgálatunk száma és nyitva tartása itt tekinthető meg: http://www.signal.hu/hu/telefonos-ugyfelszolgalat/nyitva-tartas

4.Központi e-mail cím

A központi e-mail cím lehetőséget biztosít fogyatékos ügyfeleink számára a szerződéseikkel kapcsolatos tájékoztatás kérésére, módosítások, károk, panaszok bejelentésére. Központi e-mail címünk:info@signal.hu

5.Személyes gondoskodás

A mozgásában korlátozott valamint látás- és/vagy hallássérült ügyfelek biztosítón/értékesítési pontokon belüli mozgását és tájékoztatását a biztosító alkalmazottai vagy a biztonsági szolgálat munkatársai segítik.

6.Külön tárgyaló biztosítása a biztosítóban

A SIGNAL IDUNA Biztosító Központi ügyfélszolgálatán lehetőség van külön tárgyaló biztosítására fogyatékos ügyfeleink számára, amelyről kérésre a biztosító lehetőség szerint gondoskodik.