Facebook Share Image

Felügyeleti szerveink

Felügyeleti szerveink

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. felügyeleti szerve:

Magyar Nemzeti Bank (MNB) központi címe
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
Központi telefon: (36 1) 428-2600
Központi fax: (36 1) 428-8000
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Web: https://www.mnb.hu/

Magyar Nemzeti Bank (MNB) Ügyfélszolgálata
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.
Telefon: 06 80 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Web: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Panaszbejelentés: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok

Pénzügyi Békéltető Testület

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a fogyasztó (önálló foglalkozása és gazdasági tevékenységén kívül eső célból eljáró természetes személy) és a biztosító között létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita peren kívüli rendezésére illetékes. A PBT-hez fordulás előfeltétele, hogy a fogyasztó a jogvita rendezését panaszkezelési eljárás során eredménytelenül kísérelje meg.

Pénzügyi Békéltető Testület
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
1525 Budapest BKKP Pf. 172.
Telefon: 06 80 203 776
Web: https://www.mnb.hu/bekeltetes
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu