Facebook Share Image

Számlanélküli kárrendezésre

vonatkozó ÁFA - szabály

A károk rendezése során társaságunknak a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. tv. 161. § alapján kell eljárnia:

„A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.”

A hivatkozott rendelkezések értelmében, amennyiben a kárrendezés során az ügyfél nem nyújt be számlát, vagy a számlából az áfa összege nem számítható ki, úgy a kárkifizetés során csak a kárösszeg nettó értéke fizethető ki.

Ezt a rendelkezést kell alkalmazni:

  • azonnal a 2009. július 9-ét követően kötött CASCO és KGFB szerződések alapján történő kárkifizetésekre,
  • 2009. december 31-ét követően a 2009. július 9-én már fennálló KGFB szerződéseknél a történt káresemények kifizetéseire,
  • október 31-ét követően kezdődő biztosítási időszak első napja után bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos kárkifizetésekre a 2009. július 9-én már fennálló CASCO szerződések esetén.