Facebook Share Image

Tájékoztató

CASCO üvegkár-bejelentésről

SIGNAL CASCO, vagy SIGNAL FLOTTA CASCO biztosítása terhére történő üvegkár bejelentése esetén kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

Az önrész mértékének és az üvegkár fogalmának meghatározása

Csak a szerződésben meghatározott százalékos önrészesedést (szerződéstől függően 10 vagy 20%) vonja le a biztosító a szolgáltatás összegéből, ha:

 • egy káresemény kapcsán, szolgáltatása kizárólag a jármű első és hátsó szélvédőjének és oldalsó ablaküvegeinek kicserélési költségére terjed ki és az nem felel meg a lentebb leírt önrész levonás nélküli térítés feltételeinek.

Esetek, amikor nem von le önrészt a biztosító:

 • a jármű ablaküvegeiben keletkezett sérülést az üveg cseréje nélkül, javítással állítják helyre.
 • az ablaküveg cseréje indokolt, és az olyan utángyártott üveggel történik, melynek ára nem haladja meg a gyári alkatrész vezérképviseleti árának 85%-át. (Ebben az esetben azt, hogy ár alatt nettó vagy bruttó árat kell érteni, az határozza meg, hogy a Biztosított az adott javítási számlával kapcsolatban jogosult-e Áfa visszaigénylésre.)

Nem tekinthetők a jármű ablaküvegeinek:

 • a járműlámpatestek,
 • a visszapillantó tükrök,
 • a napfénytető és
 • a panorámatető.

Kármentességi díjkedvezmény:
az üvegkár kifizetések nem rontják a CASCO szerződés kármentességi díjkedvezmény megítélését.

FONTOS!
Kármegelőzési kötelezettség:
Amennyiben az üvegsérülés miatt fennáll a lehetősége

 • illetéktelen személy járműbe történő behatolásának és/vagy
 • az időjárás viszontagságainak kitett jármű további károsodásának,

úgy Önnek kell gondoskodnia a jármű zárt, védett, biztonságos helyen történő tárolásáról a jármű helyreállításáig.

KEDVEZMÉNYEK

Az alábbi partnerünknél fentieken túl az önrész megfizetése nélkül tudják SIGNAL CASCO üvegkáraikat rendezni partneri megállapodásunk alapján.

A szolgáltatás:

 • Önrész-mentes (10%-os önrész esetén),
 • biztosítási ügyintézés ingyenes, kényelmes és gyors (helyszíni kárfelvétel és teljes körű biztosítási ügyintézés),
 • mobil szolgáltatás országos lefedettséggel,
 • szükségjavítás plexivel,
 • kőfelverődés-javítás garanciával,
 • javítások ideje kb. 30 perc, üvegcsere kb. 2 óra,
 • nemzetközi tapasztalatok és háttér,
 • a felhasznált anyagok minden hatósági, valamint minőségi elvárásnak megfelelnek.

Részletekért és az elérhetőségekért látogasson el partnerünk weboldalára!

PilkingtonBest Glass logoSaint Gobain logo