Facebook Share Image

TKM

Életbiztosítási termékeink TKM értékei

Érdekli ajánlatunk?

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

 

Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik, ahol a biztosító - az Ön választása szerinti formában - fekteti be a befizetett biztosítási díj megtakarításra szolgáló részét.Annak érdekében, hogy Ön, a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a biztosítók a teljes költség mutatót (TKM) egységesen alkalmazzák az életbiztosításoknak a biztosítási tevékienységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bit.) meghatározott körére továbbá a mutató értékéről Önt mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM megegyezik a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. MNB rendeletben(továbbiakban Rendelet) meghatározott teljes költségmutatóval.

Mi a TKM / TKMNy?

A TKM/TKMNY egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egyetlen százalékos érték segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, köztük a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM / TKMNy megmutatja, hogy adott feltételezések mellett közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM / TKMNy segítségével a típuspéldán keresztül Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált Unit linked életbiztosítások költségszintjeit.

A bemutatott típuspélda a következő:

A TKM a Rendeletben meghatározott alábbi feltételezésekkel kerül kiszámításra.

A biztosított kora és a biztosítás időtartama:

A biztosított 35 éves személy, aki
- rendszeres díjfizetés esetén 10, 15 vagy 20 éves tartamú,
- egyszeri díjas szerződés esetén pedig 5, 10 vagy 20 éves tartamú biztosítási szerződést köt.
A TKM kalkuláció azért készül különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető. Élethosszig szóló biztosítás esetén a fenti tartamok úgy értendők, hogy a szerződés ezek lejártával visszavásárlásra kerülnek.

A bemutatott típuspélda a következő a TKMNY esetében:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama:

- A biztosító folyamatos díjas szerződések esetén 45-50-55 éves biztosítottal, egyszeri díjas szerződések esetén 45-55-60 éves biztosítottakkal számol, a hozzájuk értelemszerűen tartozó 20-15-10, illetve 20-10-5 éves biztosítási időtartamokkal.
- A TKMNy kalkuláció azért készül különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolja a futamidő a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető. Élethosszig szóló biztosítás esetén a fenti tartamok úgy értendők, hogy a szerződés ezek lejártával visszavásárlásra kerülnek.

A biztosítás díja és a díjfizetés módja TKM/ TKMNy esetében:

A fenti életkorú biztosított
- 4.500.000 Ft-ért (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) egyszeri díjas, vagy
- 25.000 Ft éves díjjal (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) kezdeti díjjal, havonta fizetendő rendszeres díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés banki átutalással történik.

A unit-linkedbiztosításban és nyugdíjbiztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások:

- A TKM / TKMNy a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
- Jelen biztosítások esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a vonatkozó szerződési feltételben vannak feltüntetve.

A TKM / TKMNy számítás a Rendeletnek megfelelően figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a befektetés értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön a befektetést az adott unit-linked biztosításon keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a különböző befektetési alapokhoz kapcsolódó költségek eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt adnak meg a biztosítók.

FIGYELEM!

Fontos tudnivaló, hogy a fentiekben bemutatott TKM / TKMNy értékek a típuspélda adatain túlmenően, azt is feltételezték, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díjak az adott tartam során időben, maradéktalanul megfizetésre kerülnek. Mindezért a TKM / TKMNy érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi jellemzőinek függvényében konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM / TKMNy értéktől.
A Magyar Nemzeti Bank honlapján megtalálható az összes a Rendelet szerinti TKM/TKMNY számítási kötelezettség alá tartozó TKM érték.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a TKM / TKMNy fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a unit-linked biztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont ugyanis a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire hozzáférhető az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pld. befektetések online átcsoportosításának lehetősége).

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM / TKMNy bemutatása is hozzájárul ahhoz, hogy különböző biztosítók által kínált, befektetési egységekhez kötött biztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

  

Megjegyzés

(1) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetekben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt

TKM limitértéket:

  • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
  • 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
  • 20 éves futamidőnél a felső értéket

(2) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetekben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt

TKM limitértéket:

  • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
  • 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
  • 20 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

(3) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetekben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:

  • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
  • 15 éves futamidőnél a felső értéket

(4) Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:

  • 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

(5) 65 éves tartamhoz tartozó TKM érték 1,49% - 4,88%

(6) TKM*: Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:

  • a számolásnál használt minimális érték: 505 849 Ft

TKM limitfigyelés:

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi esetben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:

10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

Dokumentumtár 1300x

Befeketetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítások TKMNY értékei

Tekintse meg dokumentumainkat!

 

(1) A termék minimum 20 évre köthető.

A TKM szabályzat által javasolt alsó limitértékektől eltérő %-os értékeket nyugdíjbiztosításonként és alaponként itt tekintheti meg.

Dokumentumtár 1300x

2016. június 30-ig értékesített termékek eszközalaponkénti TKM értékei

Tekintse meg dokumentumainkat!