Facebook Share Image

Egyéni progresszív rokkantsági

szolgáltatású balesetbiztosítás

Ötszörös biztonság!Progresszíven növelt térítés baleseti rokkantság esetén.

  • megnövelt szolgáltatás
  • 24 órás kockázatviselés
  • védelem külföldön is

Érdekli ajánlatunk?

Előnyök

  • Megnövelt szolgáltatás: az alapbiztosítás baleseti halálra és baleseti rokkantságra térít, de az utóbbi esetben progresszív (megnövelt) szolgáltatással
  • Bel- és külföldön, a nap 24 órájában: a biztosító kockázatviselése kiterjed mind a bel-, mind pedig a külföldön, a nap bármely időszakában bekövetkező balesetekre

Kinek ajánljuk?

Biztosított lehet minden 2 és 65 év közötti magyar állampolgár, vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, aki a biztosító kockázatvállalási feltételeinek megfelel.

A progresszív rokkantsági szolgáltatású balesetbiztosítás alapbiztosítási elemei:

  • Baleseti halál esete: a biztosított baleseti eredetű elhalálozása esetén a biztosító a szerződésben meghatározott összeget fizeti ki
  • Baleseti progresszív rokkantság esete: a biztosító a biztosítási összegnek a feltételben meghatározott százalékát fizeti ki

A biztosító 50% feletti rokkantság esetén az 50%-on felüli rész ötszörösét fizeti ki.

Példa: ha a rokkantság foka 75%, akkor az 50% feletti rész (25%) ötszörösét fizeti a biztosító, azaz

50% + (25% x 5) = 175%.

Választható kiegészítő balesetbiztosítási szolgáltatások (65 éves korig, kivéve A1970)

Baleseti kórházi napidíj (A1910): minden baleset miatt kórházban töltött napra a biztosító a szerződésben meghatározott napidíjat fizet, maximum 185 napra

Baleseti plasztikai műtéti térítés (A1920): a biztosítóa baleseti sérülések hátrányos következményeinek megszüntetése érdekében végrehajtott, a balesettől számított 3 éven belüli műtét(ek)re, maximálisan a szerződésben meghatározott összeget téríti meg, számla ellenében

Csonttörés esetén nyújtandó szolgáltatás (A1930): csonttörések esetén a biztosító a szerződésben meghatározott egyszeri, azonnali kártérítést nyújt

Égési sérülési térítés (A1935): az égési sérülés súlyossága és a sérült testfelület mérete alapján a biztosítási összeg szerződésben meghatározott százalékát (egy biztosítási évben maximum a biztosítási összeg kétszeresét) fizeti ki a biztosító

Baleseti költségtérítés (A1940): a biztosító térítia gyógyulással, gyógykezeléssel kapcsolatos, számlával igazolt költségeket (segédeszközök, gyógyszerek, a szállítás költségei, rehabilitációs költségek)

Baleseti műtéti térítés (A1960): a biztosító műtétek besorolása alapján a biztosítási összeg 25, 50, 100, vagy 200 százalékát fizeti ki a balesetet követő 1 éven belül elvégzett műtétekre

Baleseti keresőképtelenségi térítés (A1970): a baleset napjától számított 2 éven belüli keresőképtelen napokra térít a biztosító, 2 éven belül maximum 180 napra (az öregségi, illetve rokkantnyugdíjjal, 67%-os munkaképesség-csökkenéssel megszűnik)

Baleseti gyógyulási támogatás (A1980): a baleset napjától számított 2 éven belüli kórházi ápolás és/vagy műtét esetén a szerződésben meghatározottak szerint térít a biztosító, évente legfeljebb a biztosítási összeg 15-szörösét fizeti ki

Közúti közlekedési baleseti halál esetén nyújtandó térítés (A1990): a biztosított közúti közlekedési baleseti eredetű elhalálozása esetén a biztosító a szerződésben meghatározott összeget fizeti ki

Közúti közlekedési baleseti rokkantság esetén nyújtandó térítés (A1995): a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összegnek a közúti közlekedési baleseti rokkantság fokának megfelelő százalékát fizeti ki

Bővebb tájékoztatásért kérjük, töltse le a biztosítási feltételeket az alábbi dokumentumtárból!

 

Érdekli ajánlatunk?