Facebook Share Image

Kárrendezés UNION

utasbiztosítás esetén

Magyar nyelvű telefonos asszisztencia 0-24 óráig

Utazása alatt mindig tartsa magánál a segélyhívószámot is tartalmazó utasbiztosítási kötvényét. Ha balesetet szenved vagy megbetegszik és orvosi, kórházi ellátásra van szüksége, úgy haladéktalanul (legfeljebb 24 órán belül) hívja 0-24 óráig rendelkezésre álló telefonos asszisztencia szolgálatot, ahol magyar nyelven kap segítséget.

A nap 24 órájában hívható magyar nyelvű Segélyszolgálati Központ telefonszáma: +36 1 268 1388

Amennyiben a költségek előreláthatólag elérik, illetve meghaladják az 1 000 eurót (vagy annak megfelelő egyéb valuta értékét), úgy minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni az UNION Biztosító munkatársainak.

Fontos tudnivalók kár esetén:

  • A kárigény telefonos bejelentésekor a személyes adatokon kívül a kötvényszámot (utasbiztosítási kötvény, bal felső sarok) is kérjük megadni munkatársunknak.
  • Poggyászkár esetén névre szóló részletes rendőrségi vagy légitársasági jegyzőkönyv, esetleg határozat felvétele szükséges a kárigény érvényesítéséhez.
  • Ugyancsak fontos az orvosi dokumentáció, a külföldi orvosi vagy gyógyszerköltségekkel kapcsolatos (névre szóló) eredeti számlák megőrzése.
  • Poggyászkésedelem esetén a csomag hiányából adódóan feltétlenül szükségesnek bizonyuló kiadások (tisztálkodási eszközök és tisztálkodószerek, alsónemű, időjárásfüggő váltóruházat) költségeit kell majd a kárigény benyújtásánál számlával igazolni.
  • A gépjármű - assistance szolgáltatásoknál a szervezéshez minden esetben az UNION Biztosító munkatársainak segítségét kell kérni a +36 1 268 1388-as telefonszámon.
  • Az egyéb segítségnyújtás során (tartózkodás meghosszabbítása, idő előtti hazautazás, hozzátartozó látogatása, stb.), illetve az utazással, szállítással kapcsolatos eseteknél is a Biztosító feladata a szolgáltatás szervezése, ezért a szolgáltatás igénybevétele előtt feltétlenül egyeztetni kell az UNION Biztosító munkatársával, a +36 1 268 1388-as telefonszámon.

Az előírt módon bejelentett biztosítási események kapcsán felmerült költségeket a Biztosító a szolgáltatóval vagy a szolgáltató számláját kifizetővel közvetlenül rendezi.
Ha a szolgáltató a számlát a Biztosítottnak adja át, akkor a Biztosítottnak a hazaérkezést követő 5 munkanapon belül az eredeti számlát az UNION Biztosítóhoz el kell juttatnia a szükséges egyéb dokumentumokkal (kárigény-bejelentési formanyomtatvány, jegyzőkönyvek, határozatok, orvosi dokumentáció stb.) együtt a következő címre:
1082 Budapest, Baross u. 1.

Egyéb kárigény bejelentésénél (például poggyászkár) ugyanígy kell eljárni.