Facebook Share Image

Lakáskampány

GYIK

Lakáskampány 2024

Összegyűjtüttük és megválaszoljuk a leggyakrabban felmerülő kérdéseket a 2024. márciusi lakásbiztosítási kampánnyal kapcsolatban.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014 LXXXVIII törvény 124/C. §-a értelmében a lakásbiztosítási szerződésének évfordulóján túl, Önnek további egy alkalommal, minden év márciusában lehetősége van arra, hogy költségmentesen új biztosításra váltson.

Új biztosítását megkötheti Biztosítónknál, vagy akár egy Ön által választott másik biztosítónál, amennyiben jelenlegi szerződését írásban felmondja.

Javasoljuk, hogy lakásbiztosítási szerződése felmondása esetén, kössön új biztosítást, ellenkező esetben ingatlana biztosítási fedezet nélkül marad. A felmondás lehetőségéről azMNB elvárásának megfelelő tartalmú tájékoztató levelet küldünk Önnek postai úton.
Az elektronikus kommunikációt választó ügyfeleink az Ügyfél Dokumentumtárban kaptak értesítőt.

Ha a biztosítási szerződése az Ön minden igényének megfelel, akkor nincs teendője.

Célszerű évente egyszer biztosítási tanácsadójával felülvizsgálnia szerződését. Erre azért van szükség, hogy elkerülhesse az esetleges alulbiztosítottságot, valamint lehet, hogy kedvezőbb megoldást tudunk ajánlani akár a biztosítási díj, akár a biztosítási fedezet tekintetében is. Az egyeztetésnél célszerű átgondolni, azt is, hogy jelenlegi élethelyzetében milyen kiegészítő biztosításokkal tudja a saját és ingatlana biztonságát tovább növelni.
Érdemes arra is figyelni, hogy a más biztosítóktól kapott ajánlatokban mi az amit az alapfedezet tartalmaz és mi az, ami csak külön díj fizetése mellett vehető igénybe. Célszerű azt is figyelembe venni, hogy egy-egy fedezet esetén milyen maximális térítési összegeket határoz meg egy biztosító. Egyszóval fontos, hogy ne csak az ár alapján hozzon döntést, hanem figyeljen az ár-érték arányra is.

Amennyiben nem tudja, hogy ki az Ön biztosítási tanácsadója, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 1 458 4200-as telefonszámon, ahol segítséget kaphat munkatársainktól.

Az alábbi linkre kattintva megtalálhatja értékesítési pontjainkat: Személyes ügyfélszolgálat - értékesítési pontok | SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

A határozatlan időre kötött lakásbiztosítási és társasházi biztosítások mondhatók fel (beleértve a finanszírozás alatt álló ingatlanokat is). A felmondási lehetőség azokra a lakásbiztosításokra is kiterjed, melyek csak ingóságbiztosítással rendelkeznek.

A biztosítási szerződést a szerződő, vagy az általa írásban a felmondásra külön is meghatalmazott megbízott személy mondhatja fel, költségmentesen.

Felmondás beérkezhet saját aláírással ellátott dokumentumon vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy a Magyar Állam által biztosított e-dokumentum hitelesítéssel (AVDH) ellátott dokumentum formájában:

- postán

- az info@signal.hu e-mail címre küldött szkennelt, vagy fényképként beküldött dokumentummal

- faxon a 458 4260-as számon, vagy

- személyesen, a saját aláírással ellátott eredeti dokumentummal a következő címek valamelyikén

Központi Ügyfélszolgálati iroda
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.).
Nyitvatartási idő: hétfő 8:00-20:00; kedd-péntek 8:00-16:00

- Értékesítési pontokon, a Társaságunknál e célból rendszeresített formanyomtatványon, a szerződő, vagy az általa írásban a felmondásra külön is meghatalmazott megbízott személy eredeti aláírásával Személyes ügyfélszolgálat - értékesítési pontok | Signal Biztosító

- Többes ügynöknél tett felmondással
- Alkusznál tett felmondással

A felmondásnak tartalmaznia kell azonosítható módon a felmondani kívánt szerződést, így a

- kötvényszámot (az e-mail tárgyában is), valamint a folyamat gyorsítása érdekében az alábbi kifejezések valamelyikét (az email tárgyában is) :

márciusi lakás kampány felmondás

lakáskampány felmondás

25_2023. (II. 1.) Korm. rendelet alapján történő felmondás

Bit. 124/C. § (1) törvény alapján történő felmondás

2024. március 1. 0:00 – 2024. április 2. 24:00

Fontos, hogy nem a felmondás feladásának napja számít, hanem a beérkezés dátuma!

Társaságunk minden esetben küld válaszlevelet az ügyfélfelmondás kézhezvételét követően az alábbi témákban:

- Amennyiben társaságunk befogadja a felmondást, a szerződés megszűnésének pontos időpontjáról.

- Felhívás, hogy a felmondási idő alatt a díjhátralékot befizetheti, ill. azt milyen módon rendezheti.

- Amennyiben a fenti kritériumok valamelyikének nem felel meg a felmondólevél, akkor tájékoztató levelet küldünk ki a jogszabály pontos tartalmával, valamint az elutasítás pontos okával.

- Amennyiben Önnek esetleg március 1-je előtti lejárt díjtartozása van és a Biztosító által adott póthatáridő alatt sem fizette be a biztosítási díjat, akkor nem élhet a felmondás jogával, melyről írásban is értesítést küldünk.

- ha a felmondás március 1-jénél korábban érkezik be társaságunkhoz;

- ha a felmondás 2024. április 2. után érkezik be társaságunkhoz;

- ha a szerződés határozott idejű;

- ha a felmondásban közöltek alapján, a szerződő nem beazonosítható;

- ha a szerződés vagy a felmondás formailag nem felel meg a feltételeknek

- ha díjhátraléka van és ezt a felszólítás ellenére a törlés várható időpontjig sem rendezi

- ha korábban egyszer már érvényesen felmondta a felmondani kívánt szerződést.

A lakásbiztosítást a biztosítási évforduló előtt 30 nappal, indoklás nélkül, írásban lehet felmondani. Fontos, hogy a felmondásnak a biztosítási évfordulót megelőző 30. napig be kell érkeznie a biztosítóhoz.

Ezen kívül a szerződési feltételekben meghatározottak szerint szüntethető meg a biztosítás (pl.: érdekmúlással).

 

Hitel-, illetve jelzálogszerződés esetén, is lehet lakásbiztosítást váltani, de különösen fontos, hogy a biztosítási fedezet folytonos legyen. Ez azt jelenti, hogy a felmondott szerződés és az új biztosítás között ne legyen olyan időszak, amikor nem rendelkezik lakásbiztosítással.  

Fontos továbbá, hogy a megszűnt lakásbiztosításról a biztosító, az új lakásbiztosításról pedig Önnek kell tájékoztatnia a hitelintézetet.

Igen. A felmondás beérkezésének dátuma után még 30 napig lehetőség van a lakásbiztosítási szerződés felmondásának írásban, saját kezű aláírással ellátott levélben vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy a Magyar Állam által biztosított e-dokumentum hitelesítéssel (AVDH) ellátott dokumentum formájában az alábbi lehetőségek egyikén:

- az info@signal.hu e-mail címen

- faxon a 458 4260-as számon, vagy

- személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában,

Központi Ügyfélszolgálati iroda
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.).
Nyitvatartási idő: hétfő 8:00-20:00; kedd-péntek 8:00-16:00

- Értékesítési pontokon, melyekről az alábbi linken tájékozódhat: Személyes ügyfélszolgálat - értékesítési pontok | SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

Kérdése van?