Facebook Share Image

 

A biztosítókkal szembeni elégedettség jóval nagyobb, mint a bizalom

Jelentősen elválik egymástól a biztosítók iránti bizalom mutatója, valamint a társaságok tevékenységével, kárrendezésével kapcsolatos elégedettség. Az utóbbi lényegesen magasabb, derül ki a Századvég közvéleménykutató cég idei felméréséből.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) megrendelésére a Századvég 2015 óta végez felmérést az ügyfeleknek az ágazattal szembeni megítéléséről. Az idei májusi, 803 fős, számítógéppel támogatott telefonos kérdezés (CATI) szerint a BIBIX, vagyis a Biztosítói Bizalmi Index 51 pontot ért el a 100 fokú skálán, tehát minden második magyar lakos továbbra is bizalommal fordul a biztosítótársaságokhoz. Az elmúlt két évben megtorpanni látszik a korábban növekvő bizalom, azonban még így is meghaladja az idén mért bizalmi szint a 2018 előtt mért értékeket.

Más intézményekkel összevetve hasonló a kép, azoknál is ugyanúgy megtorpanás, illetve visszaesés mutatható ki.
(A felmérés fontosabb grafikonjai a https://mabisz.hu/felmeres-a-biztositokkal-szembei-bizalomrol-es-elegedettsegrol linken találhatók.) A bizalmi sorrendben a biztosítók a középmezőnyben helyezkednek el.

Ugyanakkora biztosító társaságokkal kapcsolatos teljes elégedettségi index, valamint a KGFB és az egyéb biztosítások elégedettségi indexe is nőtt a korábbi mérésekhez képest. Mindhárom idén érte el csúcspontját. A teljes elégedettségi index mértéke jelenleg 83,1 pont a 100-ból. A KGFB elégedettségi indexe a legmagasabb (84,9 pont).
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások kapcsán a pozitív irányú változás főként a károsult alindex növekedésének köszönhető és 76,6 ponton áll a 100 fokú skálán. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező válaszadók 21,3 százalékának volt gépjárműjével káreseménye. A károkozó biztosítójával az érintettek 74,3 százaléka, károkozás esetén a saját biztosítója szolgáltatásával a megkérdezettek 70,6 százalék elégedett volt.

A biztosítok kapcsolattartását (85,9 pont) értékelik legjobbra a megkérdezettek, ez után a sorban az eljárási alindex szerepel a maga 83,9 pontjával.Az egyéb biztosításokkal kapcsolatos elégedettségi alindexek eredményei jellemzően stabilizálódtak a 2022-ben mért szinten. Egyéb biztosításokkal kapcsolatos káreseménye a válaszadók egyharmadának (33,6 százalék) keletkezett. A kárrendezési szolgáltatással az érintett válaszadók több mint háromnegyede (78,1 százaléka), a biztosító eljárásával 76,1 százaléka volt elégedett.

A biztosítók szolgáltatásaival szembeni alapvető elégedettség olvasható ki a jegybank közelmúltban megjelent fogyasztóvédelmi jelentéséből is. A tavalyi évről szóló jelentés megállapítja, hogy 2022-ben az MNB-hez 291 biztosítási piacot és 17 pénztári szektort érintő, kivizsgálást kérő fogyasztói beadvány érkezett.
Az Ügyfélszolgálatot (személyesen, telefonon, írásban) összesen 3 702 ügyfél kereste meg a biztosítási szektor tekintetében. (Megjegyzendő, hogy a szektor már mintegy 13,5 millió szerződést kezel.)

További információ:
Lambert Gábor

Kommunikációs vezető
Magyar Biztosítók Szövetsége
Mail: gabor.lambert@mabisz.hu