Facebook Share Image

 

A biztosítás története I. rész

 

 

SIGNAL Blog

A biztosítás koncepciója évszázadokra, sőt évezredekre nyúlik vissza, de az idők során természetesen fejlődött és változásokon ment keresztül. Története szorosan kapcsolódik a kereskedelem, a pénzügyek és az ipar fejlődéséhez.

A BIZTOSÍTÁS ŐSI GYÖKEREI

A biztosítás fogalma egészen az ősi civilizációkig vezethető vissza. Az ókori kínaiak és babiloniak már rendelkeztek olyan rendszerekkel, amelyek a kereskedőket védték a kereskedelmi útvonalaikon jelentkező kockázatoktól. A biztosítás első feljegyzett példája egy i.e. 1750 körül, Babilonban írt Hammurabi törvénykönyvben található. A kódex tartalmazott olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a kereskedők biztosítási díjat fizethettek annak érdekében, hogy megvédjék áruikat az utazás közbeni veszteségektől, és lehetővé tette egy harmadik félnek a kártérítés kifizetését a biztosított által okozott kár esetén is. Ez volt a biztosítás első formája.

A görögöknél és a rómaiaknál is volt hasonló gyakorlat, ahol a kereskedők összefogtak, hogy megosszák a tengeri utakból vagy lopásból eredő veszteségek kockázatát. Emellett a„bottomry/bottomázs” néven ismert rendszerük lehetővé tette a hajótulajdonosok és kereskedők számára, hogy kölcsönt vegyenek fel azzal a kikötéssel, hogy ha a szállítmány elvész a tengeren, a kölcsönt nem kell visszafizetni, ugyanis annak kamatai fedezték a biztosítási kockázatot. Emellett létezett egy biztosítási rendszer a katonáik számára is, amely a katonák halála vagy rokkantsága esetén kártérítést nyújtott azok családjának.

A KÖZÉPKORI EURÓPA ÉS A BIZTOSÍTÁSOK KIALAKULÁSA

A középkorban a biztosítások formálisabb struktúrát öltöttek, mivel az európai kereskedők a kockázatkezelés különböző formáit kezdték alkalmazni vállalkozásaik védelmére. A kereskedők „céhek” néven ismert csoportokba tömörültek, hogy megvédjék magukat a veszteségektől. Ezek a céhek többek között kölcsönös segélyegyleteket hoztak létre, ahol a tagok egy közös alapba fizettek be, amelyből a tagok által elszenvedett veszteségeket fizették ki. Ezek a kölcsönös segítséget nyújtó társaságok voltak a modern biztosítótársaságok előfutárai.

Az egyik első biztosítási kötvényt a 14. században írták Olaszországban, Genovában. Ez a biztosítási kötvény fedezetet nyújtott a tengeri utazással kapcsolatos kockázatokból eredő veszteségekre is. Ez a rendszer olyan sikeres lett, hogy egész Európában elterjedt, és a hollandok, franciák és angolok is használni kezdték...