Facebook Share Image

 

Bárhol létezhet az ÁLOMMELÓ?

–avagy a pozitív munkapszichológia alapjai

 

 

SIGNAL Blog

A pozitív munkapszichológia napjaink egyik legfontosabb és legígéretesebb pszichológiai területe, amely a munkahelyi teljesítmény, elégedettség és jólét javítására összpontosít. Az elmúlt években egyre több vállalat veszi figyelembe ennek az iránynak az előnyeit és alkalmazza elveit a munkahelyi kultúra és gyakorlatok fejlesztése során. De miről is szól ez, és miért fontos ezzel foglalkozni? Alábbi cikkünkből kiderül!

De mi is az a pozitív munkapszichológia? A fogalom lényege abban rejlik, hogy az egyének és szervezetek erősségeire és lehetőségeire összpontosítunk, és mindezeket hasznosítjuk a munkahelyi teljesítmény és jólét javítása érdekében. Ahelyett, hogy csak a problémákra és hiányosságokra koncentrálnánk, a pozitív munkapszichológia arra ösztönzi az embereket és a szervezeteket, hogy fedezzék fel és fejlesszék az erősségeiket, és használják azokat a pozitív eredmények eléréséhez.

Miért lehet ez hasznos egy vállalatnak?

A pozitív munkapszichológia alkalmazása a munkahelyi kultúra és gyakorlatok fejlesztése során számos előnnyel jár. Az előnyök közül az egyik legfontosabb az alkalmazottak magasabb szintű elkötelezettsége és elégedettsége, ezenkívül javíthatja a munkahelyi teljesítményt, a hatékonyságot és a munkahelyi hangulatot is, miközben sikeresen csökkentheti a stresszt és a kiégést.

A főbb elvek:

Az egyik fő elv az egyének erősségeinek és erényeinek kiemelése és hasznosítása. Ez lényegében annyit tesz, hogy a vezetők és menedzserek felismerik és támogatják az alkalmazottak egyedi képességeit és tulajdonságait, valamint biztosítják a lehetőségét, hogy ezeket a munkájuk és közös projektek során kamatoztassák. Az erősségekre való összpontosítás nemcsak az egyéneket segíti abban, hogy jobban teljesítsenek, hanem javítja a munkahelyi hangulatot és motivációt is.

Egy másik fontos elv a pozitív munkapszichológiában az az elismerés fontossága. Az embereknek szükségük van arra, hogy érezzék, a munkájukat értékelik és elismerik, és feletteseik támogatják őket. Az elismerés lehet formális, például díjak vagy jutalmak formájában, vagy informális (mint például az egyszerű "köszönöm" rendszeres használata, vagy egy kis bók). Az elismerés nem csupán megerősíti az egyének azon érzését, miszerint fontos és értékes tagjai a szervezetnek, hanem növeli a motivációjukat és elkötelezettségüket is a szervezet iránt.

A pozitív munkapszichológia további fontos eleme a támogató és inspiráló vezetési légkör. A jó felettesek nemcsak irányítanak és delegálnak, hanem támogatják és ösztönzik is alkalmazottjaikat, segítve őket a fejlődésben és elősegítve a sikereiket. A támogató vezetési stílus segíthet az alkalmazottaknak abban is, hogy magabiztosabbak legyenek, ami a jobb teljesítményüket is előidézi.

Hogyan alkalmazzuk tehát a pozitív pszichológiát a munkahelyen, és hogyan valósítsunk meg egy olyan környezetet, amely támogatja a munkavállalók boldogulását?

1. Pozitív érzelmek

Az olyan érzések ösztönzése, mint az öröm és a hála. Állítsunk fel világos elvárásokat, adjunk hangot az embereknek a megbeszéléseken, és támogassuk a munka és a magánélet egyensúlyát. Adjunk teret a pozitív érzelmeknek és a rugalmasságnak is, csökkentve ezáltal a stresszfaktorokat.

2. Elkötelezettség

A feladatokhoz való kötődés érzése és az azokban való elmélyülés olyan környezetben ösztönözhető, amely támogatja a koncentrációt és az összpontosítást. Éppen ezért a motiválás érdekében hozzunk létre az érdeklődési körrel összhangban lévő célokat, a munkavállalók számára lebilincselő feladatok ugyanis nagyobb valószínűséggel okoznak flow élményét.

3. Pozitív kapcsolatok

A jobb kommunikáció és együttműködés elősegítése érdekében ösztönözzük a jó kapcsolatok kiépítését és ápolását a kollégákkal és vezetőkkel. Az értekezleteken a kommunikációnak nyitottnak és aktívnak kell lennie, ahol a munkatársak szabadon interakcióba léphetnek egymással. Az együttműködéseket ösztönözni és jutalmazni kell!

Három gyakorlati tipp vezetők számára, amelyet a pozitív kapcsolatok kialakításában kipróbálhatnak:

 • Proaktívan közvetítsünk a munkatársak közötti vitákban, hogy minimalizáljuk a negatív interakciókat, kialakítva ezáltal a nyílt kommunikáció kultúráját, amely elősegíti a bizalmat és a pozitív kapcsolatokat az alkalmazottak között.
  Állítsunk fel követendő viselkedési mintákat, amelyek a kívánt kultúrát példázzák és elősegítik a befogadó és pozitív környezet kialakítását a munkatársaink körében.
  Ösztönözzük a személyes interakciókat, hogy elősegítsük a nonverbális jelzések és a hangnem jobb megértését a munkatársak körében.

4. Eredmények és teljesítmények

Tűzzünk ki célokat és dolgozzunk értük, hogy megteremtsük a teljesítés, a kiteljesedés és a „képes vagyok rá” érzést. Ismerjük el a sikereket és jutalmazzuk is azokat, támogassunk másokat a megoldásaik kidolgozásában vagy az előttük álló kihívások leküzdésében.

5. Az érzelmi intelligencia növelése

Az érzelmi intelligencia (EI) az érzelmek azonosításának, szabályozásának, megértésének és kifejezésének képessége, valamint mások érzelmeinek felismerése. Gyakran fontosabbnak tartják, mint a hagyományos intelligenciát a tanulmányi és karrier sikerekben, a vezetői képességek és az általános jólét szempontjából. Íme 5 gyakorlati tipp az EI javítására a munkavállalóknál:

 • Ösztönözzük az önismeretet a munkatársaink körében. Segítsünk nekik megérteni személyiségüket és érzelmeiket, valamint azt, hogy azok hogyan hatnak a gondolataikra és a viselkedésükre. Bátorítsuk az öntudatosságot, önismereti könyveket és teszteket, valamint a naplózást, mint értékes önismerti és önreflexiós eszközök használatát.
  Mutassunk példát az érzelmi intelligenciára azáltal, hogy viselkedésünkben önismeretet, érzelemszabályozást és az empátia készségeit mutatjuk.
  Támogassuk az érzelmeink szabályozását: Segítsük munkatársainkat az érzelmek kezelésére szolgáló stratégiák kidolgozásában, például a légzési technikák vagy az újbóli összpontosításhoz szükséges szünet tartása.
  Támogassuk az empátiát. Bátorítsuk egymást, hogy vegyük figyelembe mások nézőpontjait, és mutassunk megértést és együttérzést csapattársaik és kollégáink iránt. Meetingeken szervezzünk szerepjátékokat vagy perspektívaválasztási gyakorlatokat.
  Tanítsunk konfliktuskezelési technikákat és készségeket. Bátorítsuk kollégáinkat a konfliktusok megoldásában és a másokkal való pozitív kapcsolatok kialakításában szükséges készségek, mint például a hatékony kommunikáció, a problémamegoldási és tárgyalási technikák elsajátításában.

A pozitív munkapszichológia nem csupán egy elmélet, hanem egy olyan ígéretes megközelítés, amely segíthet a szervezeteknek abban, hogy fenntartható, boldog és sikeres munkahelyi környezetet teremtsenek. Ha ezeket az elveket és gyakorlatokat konzekvensen alkalmazzuk, mind az alkalmazottak, mind pedig a szervezet egészének előnyei érezhetőek lesznek, ami hozzájárul a hosszútávú növekedéshez és fennmaradáshoz.