Facebook Share Image

Amire minden körültekintően

működő vállalkozásnak

szüksége van

SIGNAL Blog / Vállalkozás

A magyar vállalkozások túlnyomó többségét a mikro-, kis és középvállalkozások teszik ki, vagyis ez a szektor meghatározó szereppel bír hazánkban. Szerencsére mind többen ismerik fel közülük a biztosítások jelentőségét, ami nem csak a vagyoni, de a felelősségi, sőt akár a tevékenység szüneteltetése miatti károkat is megtéríti. A piaci ajánlatok között sokszor nehéz eligazodni, azonban a vállalkozás tevékenységi körére optimalizált, szakma specifikus ajánlatok megkönnyíthetik a döntést.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint évről évre nő a kis- és középvállalkozások által kötött vagyonbiztosítások száma, amely 2020 év végén meghaladta a 132 ezer darabot, az egy szerződésre jutó díjbevétel pedig a 134 ezer forintot. A kkv-szektort azonban még mindig a biztosítottság alacsony szintje jellemzi, holott egy nagyobb, tőkeerősebb vállalattal szemben egy kisvállalkozás jóval sérülékenyebb a nem megfelelően biztosított, váratlan káreseményekkel szemben. Egy jelentősebb kár akár a tevékenysége megszűnését is okozhatja.

signal_blog_euromester_web

Az sem mindegy, hogy milyen összegű vagyonbiztosítás kerül megkötésre. Sok vállalkozó nem az adott vagyonelem teljes értékére, hanem annál alacsonyabb biztosítási összegre köt szerződést az olcsóbb biztosítás reményében. Az első kár bekövetkeztekor azonban keserű következményei lehetnek a spórolásnak: ilyen esetekben a biztosító csak a biztosítottság mértékével arányosan fizet kártérítést.

Szintén kevesen számolnak az üzemszünet jelentőségével, pedig nem csupán egy termelő vállalatot, hanem akár szolgáltatást végző céget is könnyen bedönthet, ha egy időre kiesik az árbevétele, de az üzemeltetési költségeket továbbra is fizetnie kell. Erre találták ki az üzemszünet-biztosítást, amely nem csupán a káresemény miatt felmerülő költségeket, hanem a tevékenység szüneteltetése miatt felmerülő fix költségeket és az elmaradt hasznot is megtéríti.

 

Probléma lehet a megfelelő felelősségbiztosítás hiánya is. Az általános felelősségbiztosítás mellett célszerű a vállalkozás profiljának megfelelő felelősségbiztosítási csomag megkötését is megfontolni. Különböző egyedi fedezeteinkből a szerződő a vállalkozása számára legmegfelelőbb testreszabott fedezeti kombinációt állíthatja össze. Az általános felelősségbiztosítás keretében a Biztosító mentesítheti Önt a tevékenységével szerződésen kívül, harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

Nem könnyű persze eligazodni a piaci ajánlatokon. A SIGNAL IDUNA a vállalkozások tevékenységi körére optimalizált, moduláris szerkezetű, szakmaspecifikus ajánlatokkal igyekszik segíteni a mikro-, kis- és középvállalkozók biztonságának megteremtését. Ilyen például a SIGNAL Euromester vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás szakmaspecifikus kínálatai.

Az alapfedezet a tűz, villámcsapás, robbanás, összeroppanás és légi jármű lezuhanása által okozott károkat fedezi. Ez szabadon kibővíthető olyan károkra, amit vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, árvíz vagy földrengés okoz, de akár a vezetékesvíz-károk, az elektromos áram okozta tűz, füst és hő kiáramlása, a villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk is bevonhatók a fedezeti körbe.

Egyértelmű tehát, hogy egy előre tervezhető, általában jelentős terhet nem képező biztosítási díj vállalásával jelentősen lecsökkenthető annak kockázata, hogy egy váratlan esemény komolyan veszélyeztesse a vállalkozás működését. Összeségében tehát ezen nem érdemes spórolni a vállalkozásoknak.

2021.09.29.

SIGNAL Üzleti Ügyfelek