Facebook Share Image

Tájékoztató a biztosítók adatcseréjére vonatkozóan, 2015. január 1-jével hatályos szabályok, módosítás

Tájékoztató a biztosítók adatcseréjére vonatkozóan, 2015. január 1-jével hatályos szabályok, módosítás

2015. január 7.

Az Országgyűlés a 2013. évi LXXXVI. törvény 35.§-ával 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási titokról szóló rendelkezései közé újdonságként a 161/A – 161/C §-okat. E rendelkezések - még azok hatályba lépését megelőzően - módosításra kerültek a jogalkotó által a 2014. évi LXXXVIII. törvény 456. §-ában, így jelen tájékoztatónkban a rendelkezések aktuális, 2015. január 1-jétől hatályos szövegéről adunk tájékoztatást.

Ezen szabályok megteremtik a biztosítók számára azt a lehetőséget, hogy az általuk képzett veszélyközösség érdekeinek megóvása, a biztosítási csalások kiszűrése érdekében egymás között – megkeresés útján – információt cseréljenek. A megkeresés tartalma a jogszabályban – az egyes biztosítási ágazatok sajátosságait figyelembe vevő módon – került meghatározásra. A címzett biztosító a megkeresésre 15 napon belül érdemi választ köteles adni. A megkeresés tényéről a megkereső biztosító az ügyfelet biztosítási időszakonként legalább egyszer tájékoztatni köteles.

Bővebb információt a változásokról itt talál.