Facebook Share Image

TKM

Életbiztosítási termékeink TKM értékei

Érdekli ajánlatunk?

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik, ahol a biztosító - az Ön választása szerinti formában - fekteti be a befizetett biztosítási díj megtakarításra szolgáló részét.

Annak érdekében, hogy Ön, a szerződéshez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a biztosítók a teljes költség mutatót (TKM) egységesen alkalmazzák az életbiztosításoknak a biztosítási tevékienységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban (Bit.) meghatározott körére  továbbá a mutató értékéről Önt mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM megegyezik a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. MNB rendeletben(továbbiakban  Rendelet) meghatározott teljes költségmutatóval.

Mi a TKM / TKMNy?

A TKM/TKMNY egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egyetlen százalékos érték segítségével fejezi ki  i a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, köztük a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. ATKM / TKMNy megmutatja, hogy adott feltételezések mellett közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM / TKMNy segítségével a típuspéldán keresztül Önegyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált Unit linked életbiztosítások költségszintjeit.

A bemutatott típuspélda a következő:

A TKM a Rendeletben meghatározott alábbi feltételezésekkel kerül kiszámításra.

A biztosított kora és a biztosítás időtartama
A biztosított 35 éves személy, aki
- rendszeres díjfizetés esetén 10, 15 vagy 20 éves tartamú,
- egyszeri díjas szerződés esetén pedig 5, 10 vagy 20 éves tartamú biztosítási szerződést köt.
A TKM kalkuláció azért készül különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető. Élethosszig szóló biztosítás esetén a fenti tartamok úgy értendők, hogy a szerződés ezek lejártával visszavásárlásra kerülnek.

A bemutatott típuspélda a következő a TKMNy esetében:

A biztosított kora és a biztosítás időtartama
- A biztosító folyamatos díjas szerződések esetén 45-50-55 éves biztosítottal, egyszeri díjas szerződések esetén 45-55-60 éves biztosítottakkal számol, a hozzájuk értelemszerűen tartozó 20-15-10, illetve 20-10-5 éves biztosítási időtartamokkal.
- A TKMNy kalkuláció azért készül különböző időtartamokra, hogy látható legyen, miként befolyásolja a futamidő a termék költségterhelését. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető. Élethosszig szóló biztosítás esetén a fenti tartamok úgy értendők, hogy a szerződés ezek lejártával visszavásárlásra kerülnek.
A biztosítás díja és a díjfizetés módja TKM/ TKMNy esetében
A fenti életkorú biztosított
- 4.500.000 Ft-ért (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) egyszeri díjas, vagy
- 25.000 Ft éves díjjal (vagy annak megfelelő €/USD/CHF stb.) kezdeti díjjal, havonta fizetendő rendszeres díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés banki átutalással történik.
A unit-linkedbiztosításban és nyugdíjbiztosításban foglalt élet- és / vagy balesetbiztosítási, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások
- A TKM / TKMNy a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.
- Jelen biztosítások esetében a szerződésbe épített kötelező biztosítási kockázat jellemzői a vonatkozó szerződési feltételben vannak feltüntetve.

A TKM / TKMNy számítás a Rendeletnek megfelelően figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a befektetés értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön a befektetést az adott unit-linked biztosításon keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a különböző befektetési alapokhoz kapcsolódó költségek eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt adnak meg a biztosítók.

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a fentiekben bemutatott TKM / TKMNy értékek a típuspélda adatain túlmenően, azt is feltételezték,  hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díjak az adott tartam során időben, maradéktalanul megfizetésre kerülnek. Mindezért a TKM / TKMNy érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi jellemzőinek függvényében függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM / TKMNy értéktől.
A Magyar Nemzeti Bank honlapján megtalálható az összes a Rendelet szerinti TKM/TKMNY számítási kötelezettség alá tartozó TKM érték.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a TKM / TKMNy fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a unit-linked biztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont ugyanis a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire hozzáférhető az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pld. befektetések online átcsoportosításának lehetősége).

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM / TKMNy bemutatása is hozzájárul ahhoz, hogy különböző biztosítók által kínált, befektetési egységekhez kötött biztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

TKM táblázatok

A termék nevére kattintva elérhetőek a befektetési alaponkénti TKM értékek.

SIGNAL Biztosító befektetési egységhez kötött életbiztosítások TKM értékei
TerméknévTermékkódTKM 5 évesTKM 10 évesTKM 15 évesTKM 20 éves
Gyémánt Folyamatos díjas1G0101-6,41% - 9,97%4,29% - 7,77%3,48% - 6,94%
Gyémánt Egyszeri díjasGE1012,62% - 6,05%2,31% - 5,73%-1,66% - 5,05%
Alpha2G0120-6,82% - 9,94%4,53% - 7,58%3,65% - 6,67%
Megtakarítási Terv3G0121-6,78% - 9,85%3,87% - 6,84%2,61% - 5,53%
Öngondoskodási Terv4G0123-4,78% - 7,84%2,60% - 5,60%1,63% - 4,60%
Exkluzív Számla8GE1501,94% - 5,34%1,61% - 5,00% -1,44% - 4,83%
Zafír 25G0122-5,72% - 8,81%*3,81% - 6,83%*3,11% - 6,11%*
Zafír Royal6G0109-4,83% - 7,89%*2,80% - 5,80%*2,07% - 5,05%*
Praedium7G0119-4,37% - 7,41%*2,70% - 5,70%*1,16% - 4,11%*

1
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 20 éves futamidőnél a felső értéket

2
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 20 éves futamidőnél a felső értéket

3
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél a felső értéket

4
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

5
* Jelen termék sajátosságai miatt a TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
- a számolásnál használt minimális érték: 335.537 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket
- 15 éves futamidőnél a felső értéket
- 20 éves futamidőnél a felső értéket

6
* Jelen termék sajátosságai miatt a TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
- a számolásnál használt minimális érték: 505.537 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél az alsó és felső értéket

7
* Jelen termék sajátosságai miatt a TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
- a számolásnál használt minimális érték: 805.537 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen termék az alábbi eset(ek)ben meghaladja a TKM Szabályzat által javasolt TKM limitértéket:
- 10 éves futamidőnél a felső értéket

8
A maximális tartamhoz tartozó TKM érték meghaladja a 20 évhez tartozó TKM értéket. Ennek értelmében a 65 éves tartamhoz tartozó TKM érték 1.48% - 4.87%.

A termék nevére kattintva elérhetőek a befektetési alaponkénti TKMNy értékek.

SIGNAL Biztosító Befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítások TKMNy értékei
TerméknévTermékkódTKM 14 évesTKM 15 évesTKM 20 éves
SIGNAL NyugdíjNY121--2,61% - 4,84%
SIGNAL Nyugdíj ExtraNY1103,04% - 5,34%*2,80% - 5,10%*2,07% - 4,35%*
Zafír Royal NyugdíjNY1093,04% - 5,34%*2,80% - 5,10%*2,07% - 4,35%*
Öngondoskodási Terv NyugdíjNY1233,66% - 5,97%2,58% - 4,87%1,96% - 4,24%

1
A termék minimum 20 évre köthető.

2
A termék minimum 14 évre köthető.
*Jelen termék sajátossága miatt a fentiekben ismertetett TKMNY számítási eljárásától a következő módon tértünk el:
A termék 14 éves tartamnál rövidebb időre nem köthető, ezért a TKMNY* érték számítása 51 éves belépési korral 14 éves tartam mellett történt. Jelen SIGNAL Nyugdíj Extra TKMNY* számítása a következő éves minimum díjjal történt:
– 14 éves tartamnál 505 540 Ft
– 15 éves tartamnál 505 523 Ft
– 20 éves tartamnál 505 441 Ft

3
A termék minimum 14 évre köthető.
*Jelen termék sajátossága miatt a fentiekben ismertetett TKMNY számítási eljárásától a következő módon tértünk el:
A termék 14 éves tartamnál rövidebb időre nem köthető, ezért a TKMNY* érték számítása 51 éves belépési korral 14 éves tartam mellett történt. Jelen SIGNAL Nyugdíj Extra TKMNY* számítása a következő éves minimum díjjal történt:
– 14 éves tartamnál 505 540 Ft
– 15 éves tartamnál 505 523 Ft
– 20 éves tartamnál 505 441 Ft

A TKM szabályzat által javasolt alsó limitértékektől eltérő %-os értékeket nyugdíjbiztosításonként és alaponként itt tekintheti meg.

Érdekli ajánlatunk?