Facebook Share Image

Adózási kérdések

Csoportos biztosítások adózási tudnivalói

Csoportos biztosítások adózása

Az Szja tv. 1. számú melléklet 6.3. alpontja szerinti adómentesség nemcsak egyedi (egyéni) személybiztosításokra, hanem csoportos biztosításokra (például csoportos élet- és balesetbiztosításra) is értelmezhető. A munkáltató által a munkavállalók javára kötött csoportos biztosítás esetén a munkáltató a munkavállalói állományon belül eltérő tartalmú biztosítói szolgáltatás(ok)ban részesülő csoportokat képezhet. Az csoportos biztosítás esetén az azonos szolgáltatási tartalom – mint csoportképző ismérv – alapján kell meghatározni az egy főre jutó biztosítási díjat, vagyis az azonos tartalmú szolgáltatásban részesülő személyek számával kell elosztani az ezen személyekre tekintettel fizetett biztosítási díjat (díjrészt).

Adómentesen fizethető biztosítási díj

A biztosítási díj díjfizetési gyakoriságától függetlenül (ami lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves) az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel fizetett biztosítási díj egy hónapra jutó összegét kell viszonyítani – az Szja tv. 1. számú melléklet 6.3. alpontjában – a minimálbér 30 százalékához (ez 2015-ben 31 500 Ft), és ennek alapján határozandó meg a kockázati biztosítás díjának adómentes és adóköteles része.

Egy kifizető által ugyanazon biztosítottra kötött, több kockázatinak minősülő biztosítási szerződés esetén a biztosítási díjakat össze kell számolni. Ha a biztosítási díjnak van adóköteles része (amely kifizetői díjfizetést feltételezve az Szja tv. 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján kifizetői adózás mellett egyes meghatározott juttatásként adóköteles), akkor a díjfizetés időpontjában kell rendezni az adókötelezettséget az összes adóköteles díjrész után.