Facebook Share Image

Elektronikus kommunikáció kedvezmény

A SIGNAL Biztosítónál az elektronikus úton folytatott kommunikáció kedvezmény igénybevétele azt jelenti, hogy a biztosítás szerződője a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésekor hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos dokumentumokat (pl: kötvény, számla, felszólító levél, egyéb értesítő levél, díjigazolás, díjértesítő levél, törlésértesítő) és az írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton folytathatja.

A hozzájárulással a szerződő vállalja az alábbi feltételek teljesítését is:

  • a biztosítás díját csoportos beszedési megbízással vagy elektronikusan, online bankkártyás díjfizetéssel egyenlíti ki,
  • pontosan a valóságnak megfelelően megadja e-mail címét és mobiltelefonszámát,
  • a biztosítási díjfizetés elmaradása esetén, a fedezet folyamatos fenntartása érdekében a hátralékot befizetési csekk hiányában is elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel, vagy a kötvényszámra hivatkozva a Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00246399-00300000 számú bankszámlára történő átutalással rendezi,
  • az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja (a dokumentumok nyomtatáshoz Adobe Acrobat Reader program szükséges, amennyiben nem rendelkezik vele, akkor ezt az alábbiakban található pontból letöltheti),
  • elektronikus postaládáját rendszeresen ellenőrzi és gondoskodik arról, hogy a levelező rendszerében az elektronikusan kiküldött dokumentumok fogadására megfelelő hely álljon rendelkezésre, illetve a biztosító által küldött levelet a rendszere nem tekinti spamnek,
  • megérkezettnek tekinti a kiküldött levelet/dokumentumot, ha Társaságunk igazolni tudja a kiküldést,
  • az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást köteles azonnal módosítani az Ügyfélportálon, vagy bejelenteni a biztosító internetes, vagy telefonos ügyfélszolgálatán.

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben szabályozottaknak megfelelően digitális aláírással és időpecséttel ellátva küldjük ki a dokumentumokat, amely az írásbeliség követelményének megfelel.

Ügyfélportálunk szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges, melyre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének kötvényesítését követően van lehetősége. Az Ügyfélportállal kapcsolatos bővebb információt itt talál.

Az elektronikus úton folytatott kommunikációt bármikor igénybe lehet venni a biztosítási időszak alatt élő szerződés esetén, de a rá vonatkozó kedvezményt, csak évfordulóval, lehet a biztosítási szerződésen érvényesíteni. Az elektronikus kommunikáció lemondása csak a biztosítási szerződés évfordulójára lehetséges.

A dokumentumok kinyomtatásához szükséges Adobe Acrobat Reader program itt tölthető le.