Facebook Share Image

Adózási kérdések

Nyugdíjbiztosítások adózási tudnivalói

Mi a nyugdíjbiztosítás?

A nyugdíjbiztosítás egy speciális vegyes (tőkegyűjtéses, megtakarítási típusú) életbiztosítás, melyre a fogalom utal is. E fogalomnak azért van különös jelentősége, mert az Szja törvény 2014-től adó feletti rendelkezési jogosultságot biztosít a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján megfizetett összegek után. Az Szja tv. 44/C. §-a szerinti nyugdíjbiztosítási kedvezmény a törvény fogalmának megfelelő nyugdíjbiztosítás alapján érvényesíthető.

A nyugdíjbiztosítás a biztosított személy nyugdíjas korára történő megtakarítását célozza, ezért a biztosítás kedvezményezettje (valamennyi biztosítói teljesítés vonatkozásában) – a biztosított halálát kivéve – a szerződés egész tartama alatt csak a biztosított lehet.

Amennyiben a szerződő és a biztosított személye elválik egymástól és a szerződést a szerződő megszüntetné, a felhalmozott összeg ebben az esetben is a biztosítottat illeti meg.

A nyugdíjbiztosítás biztosítási eseményei

  • a biztosított halála
  • a biztosított társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultságának megszerzése (ez alatt a tényleges nyugdíjas állapotot kell érteni)
  • a biztosított egészségi állapotának legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, feltéve, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződés létrejöttének időpontjában a biztosított egészségkárosodása a 40%-os mértéket nem éri el (függetlenül attól, hogy rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra jogosult-e vagy sem)
  • a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése

Adómentesség

Az adómentes nyugdíjszolgáltatás feltétele – a biztosítási esemény bekövetkezése mellett – a 10 éves felhalmozási/türelmi idő teljesülése. A 10 év számítása szempontjából jelentősége van a szerződéskötés időpontjának. Ez az időpont az ajánlat ügyfél általi aláírásának a napja.

A nyugdíjbiztosítási megtakarítás kedvezményezése

Az Szja tv. 2015-ben hatályos rendelkezése értelmében adó feletti rendelkezési jogosultság illette meg a magánszemélyt az általa nyugdíjbiztosítás szerződőjeként befizetett összeg után. A kedvezmény mértéke 20 százalék, de legfeljebb adóévi 130 ezer forint, azzal, hogy a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás(ok)ra befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető.

Az állami támogatás növelt összegű visszafizetése: az Szja tv. alapján az állami támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget minden olyan vagyoni érték kivonása kiváltja, amely nem minősül nyugdíjszolgáltatásnak, függetlenül attól, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződés a vagyoni érték kivonása következtében megszűnik-e vagy sem.

Dokumentumtár 1300x

Kapcsolódó dokumentumok

Tekintse meg dokumentumainkat!