Facebook Share Image

Tabuk a családban: biztosítások öröklése

Tematikus hírek / Család

Nem a legkedveltebb téma családon belül, sok helyen szinte tabunak számít, pedig érdemes beszélni róla: ez az öröklés.

Nem a legkedveltebb téma családon belül, sok helyen szinte tabunak számít, pedig érdemes beszélni róla: ez az öröklés. Jól átgondolt tervezéssel nagyon sok kellemetlen helyzet elkerülhető, így az is, hogy egy tragédia bekövetkezése egyben anyagi katasztrófával is járjon a család számára. Összefoglalónkból kiderül, mit kell tudni biztosítások esetén az öröklésről.

orokles-elmulas_web.jpg

Természetesen cikkünk nem nyújt teljes körű tájékoztatást, a konkrét biztosítási feltételek elolvasása ezért kiemelten fontos!

Élet- és balesetbiztosítások

A biztosított halálának bekövetkezte esetén, a szerződési feltételeknek megfelelő összeget, mint szolgáltatást fizetik ki a kedvezményezett számára. Az életbiztosítási szolgáltatás ily módon nem képezi a hagyaték részét, az így megkapott pénzösszeg adó- és illetékmentes. Ráadásul, mivel nem vagyonnak, hanem szolgáltatásnak számít, a megörökölt hitelek összegével sem terhelhető.

Ez azonban csak akkor igaz, ha a szerződésben kedvezményezett került megjelölésre. Ebben az esetben elegendő a halál tényének okirati igazolása a biztosítási összeg kifizetéséhez, így a biztosítási összeg kifizetéséhez nem kell megvárni a jogerős közjegyzői hagyatékátadást.

Abban az esetben, ha a szerződésben nincs nevesített haláleseti kedvezményezett, a szolgáltatást a biztosított örökösei kapják, a szerződési feltételekben meghatározott arányban, de csak a hagyaték átadást követően. Mivel egy hagyatéki eljárás bonyolultabb esetekben akár 2-3 évig is elhúzódhat, mindenképp érdemes kedvezményezettet megjelölni.

Lakás-, casco és egyéb vagyonbiztosítás

Ezen biztosítások esetén a szerződés és ezzel a kockázatviselés az örökhagyó szerződő halálával megszűnik. Az örökösnek új biztosítást kell kötnie, amennyiben továbbra is biztosítási védelmet szeretne a korábban biztosított vagyontárgyra. Ilyenkor a halotti anyakönyvi kivonatot kell elküldeni a biztosítónak, hogy a szerződést érdekmúlás jogcímen az örökhagyó halálának napjával törölje. Az esetlegestúlfizetést a biztosító a megküldött jogerős hagyatéki eljárást lezáró határozat alapján az igazolt örökösök részére téríti vissza.

KGFB szerződés

A fenti szerződésektől eltérően a KGFB-re speciális szabály vonatkozik: kizárólag a jogerős hagyatéki végzés alapján törölheti a biztosító a szerződést. Ha az örökhagyó halála ellenére fizetik a biztosítási díjat, akkor a szerződés csak a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon szűnik meg.Amennyiben díjfizetés nem történik, akkor a szerződés a díj nem fizetés szabályai szerint kerül törlésre. Célszerű elkerülni ezt az esetet, mert sajnos jogi patthelyzet alakulhat ki: új szerződést csak az üzembentartó köthet, aki sajnos elhalálozott, viszont új üzembentartó a hagyatéki eljárás lezárásáig hivatalosan nincs, ezért más nem köthet új biztosítást. A már megszűnt szerződést követően az új üzembentartónak kell új szerződést kötni.

További fontos információk a témával kapcsolatban elérhetők a https://www.signal.hu/hu/kisokos/orokles oldalon.

2020.11.26.

SIGNAL öröklési kisokos