Facebook Share Image

Általános felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős tehertől mentesítheti cégét. Vállalkozás tevékenységével másoknak is okozhat személyi sérüléses vagy dologi kárt. Az ilyen esetekre jelenthet megoldást a felelősségbiztosítás.

 • kis- és középvállalkozók számára
 • felelősségbiztosítások önállóan, vagyonbiztosítások igénybevétele nélkül is köthető
 • egyéni záradékok

Érdekli ajánlatunk?

Kik számára ajánljuk?

Vállalati felelősségbiztosítás: Tradicionális | Signal Biztosító

Kis – és középvállalkozások, önkormányzatok, költségvetési intézmények, egyéni vállalkozók számára

Általános felelősségbiztosítás

Biztosító mentesíti a Biztosítottat tevékenységével szerződésen kívül, harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

Választható fedezet kiterjesztéseink:

 • Úthibák és sorfák által okozott károk fedezete
 • Rendezvényszervezési felelősség
 • Vegyszer kiszórási felelősség
 • Állattartói felelősség
 • Vezetékekben, kábelekben okozott károk fedezete
 • Hatósági jogkörben okozott károk fedezete
 • Vezetői tisztségviselői felelősségbiztosítás

Termékfelelősség - biztosítás

A Biztosító mentesíti a Biztosítottat az általa gyártott termék hibájából eredő, szerződésen kívül harmadik személynek okozott, személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó károk megtérítése alól.

Választható fedezet kiterjesztéseink:

 • Bérmunka során okozott károk fedezete

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Biztosító mentesíti a munkáltatót munkavállalójának munkaviszonyával, munkabalesetével összefüggésben okozott károk megtérítése alól.

Választható fedezet kiterjesztéseink:

 • Távmunka végzés
 • Munkaerő kölcsönzés

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

A Biztosító mentesíti a Biztosítottat szerződésszegéssel, a Biztosított szerződéses partnereinek okozott személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károk megtérítése alól.

Választható fedezet kiterjesztéseink:

 • Vendéglátói, vagy szállásadói tevékenységre

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A Biztosító mentesíti a Biztosítottat az általa környezetszennyezéssel, a környezet igénybevételével okozott személyi sérüléses, valamint tárgyrongálási károk megtérítése alól.

Bérbeadói felelősségbiztosítás

Biztosító mentesíti a Bérbeadót az általa a bérlőnek a bérleményben elhelyezett ingóságaiban és saját beruházásaiban okozott károk megtérítése alól, amely okozásáért a bérleti jogviszony alapján felel.

Bérlői felelősségbiztosítás

Biztosító mentesíti az ingatlan bérlőjét a bérbeadó tulajdonában lévő ingóságaiban és ingatlanában okozott károk megtérítése alól, amelyért a bérlő a bérleti jogviszony alapján felel.

Iskolák felelősségbiztosítása

A Biztosító mentesíti a Biztosítottat a hallgatói/tanulói által harmadik személynek okozott károk; a Biztosított által a tanulóknak, hallgatóiknak okozott károk, valamint a tanulók/hallgatók a hallgatói munkaszerződés alapján a vállalkozásnak okozott károk megtérítése alól.

 
 

Érdekli ajánlatunk?